ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣΔραστηριότητεςΕκδηλώσεις | Ημερίδες | Συναντήσεις

Ημερίδες

επιστροφή λίστα

Η Δημαρχία είναι... γένους αρσενικού
14/03/2009

Γλωσσομάθεια, εμπειρία και υφηλό μορφωτικό επίπεδο καταγράφει η έρευνα της ΚΕΔΚΕ. Ωστόσο το α£ίωμα του δημάρχου, παραμένει ανδροκρατούμενο. Λιγοστές αν και περισσότερες αυτή τη φορά, οι γυναίκες.
Ο Έλληνας δήμαρχος είναι άντρας, μεσήλικας, παντρεμένος με δύο παιδιά, πτυχιούχος, με μεσαΐα εισοδήματα. Δεν ταξιδεύει συχνά, παρότι μιλάει ξένες γλώσσες. Νέος ως επί το πλείστον στο αξίωμα του δημάρχου, διαθέτει όμως εμπειρία, καθώς κατείχε άλλη αιρετή αυτοδιοικητική θέση στο παρελθόν. Το προφίλ του Έλληνα δημάρχου που ανέλαβε καθήκοντα το 2007, προέκυψε από έρευνα του Παρατηρητηρίου Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΚΕΔΚΕ.
Παρότι στις εκλογές του 2006, παρατηρήθηκε μεγάλη ανανέωση του πολιτικού προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα των δημάρχων, αυτό δεν επηρέασε τα βασικά χαρακτηριστικά τους.
Η έρευνα έγινε από την Μάρθα Γιαννακοπούλου, με την συνδρομή του Ράλλη Γκέκα και την εικαστική παρέμβαση της Κατερίνας Μήτσου.

Ανδροκρατούμενο το αξίωμα του δημάρχου
Σύμφωναμε τα στοιχεία, το αξίωμα του δημάρχου παραμένει ανδροκρατούμενο. Οι άντρες δήμαρχοι ανέρχονται σε ποσοστό 97%, ενώ οι γυναίκες δήμαρχοι μόλις στο 3% (32 γυναίκες δήμαρχοι στους 1.034). Ωστόσο στις δημοτικές εκλογές του 2006, παρατηρήθηκε μία μικρή αύξηση στο ποσοστό εκλογής γυναικών δημάρχων, σε σχέση με την προηγούμενη εκλογική περίοδο, κατά 1%, αφού το 2002 το ποσοστό των γυναικών ήταν 2% (22 γυναίκες δήμαρχοι).

Οικογενειάρχης μέσης ηλικίας
Σχετικά με την ηλικιακή διάρθρωση των δημάρχων, οι μεσήλικες (40 - 60 ετών) διατηρούν την πλειοψηφία μεταξύ των Ελλήνων δημάρχων με ποσοστό 78%. Ακολουθούν οι άνω των 60 ετών με ποσοστό 17% και μόλις το 5% είναι από 20 έως 40 χρόνων.
Το αξίωμα του δημάρχου φαίνεται να ακολουθεί την παραδοσιακή εικόνα της "οικογενειακής θαλπωρής". Η συντριπτική πλειοψηφία των δημάρχων είναι παντρεμένοι, ποσοστό 93%, μόλιςτο 5% ανύπαντροι και το 2% διαζευγμένοι. Όσον αφορά τον αριθμό των παιδιών, οι περισσότεροι δήμαρχοι ακολουθούν τo ελληνικό "στερεότυπο". Το 55% είναι οικογενειάρχες με δύο παιδιά,το 20% τρία και το 16% ένα παιδί. Πολύτεκνοι, με τρία παιδιά και πάνω είναι μόνο το 4%, ενώ το 5% δεν έχει κανένα παιδί.

Υφηλό μορφωτικό επίπεδο
Η πλειονότητα των εκλεγέντων δημάρχων κατέχει υψηλό μορφωτικό επίπεδο,εφόσον το 54% έχει πανεπιστημιακή εκπαίδευση, το 4% διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και το 3% διδακτορικό. Τεχνική εκπαίδευση έχει το 13%, μέση εκπαίδευση το 22% και στοιχειώδη εκπαίδευση μόλις το 4%. Αρκετοί είναι οι δήμαρχοι που χρησιμοποιούν το Ιντερνετ , ποσοστό 34% και το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένων Word 29%. Μικρότερο είναι το ποσοστό των δημάρχων που χρησιμοποιούν το Excel 24% και το Powerpoint 13%, κυρίως επειδή πρόκειται για εξειδικευμένα προγράμματα.
Γλωσσομαθείς και άριστοι στα Ιταλικά
Το 63% των δημάρχων γνωρίζουν μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες, γεγονός που τους καθιστά πιο ικανούς για την επίτευξη των στόχων του δήμου. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά μεγαλύτερο από εκείνο που είχε καταγραφεί το 2002 (46%), ωστόσο ένα ποσοστό 37% των εκλεγμένων δημάρχων εξακολουθεί να μην ομιλεί ξένες γλώσσες. Η πλειονότητα των δημάρχων που δηλώνει ότι γνωρίζει ξένες γλώσσες, μιλά μία ξένη γλώσσα (74%) και συνήθως αυτή είναι Αγγλικά, Ιταλικά ή Γαλλικά. Το 22% γνωρίζει δύο ξένες γλώσσες, το 3% τρεις ξένες γλώσσες και το 1% πάνω από τρεις. Αγγλικά γνωρίζει το 66% των δημάρχων, ωστόσο το 40% από αυτούς μέτρια, το 37% καλά και μόνο το 14% έχει άριστη γνώση της γλώσσας. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζεται και για τα Γαλλικά. Αντίθετα η πλειοψηφία των δημάρχων που μιλούν Ιταλικά (12%), κατέχει υψηλό επίπεδο γνώσης, άριστα το 36% και καλά το 47%. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για δημάρχους που έχουν σπουδάσει στην Ιταλία. Στα Γερμανικά το 43% έχει μέτριο επίπεδο γνώσης, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό έχει καλή (49%) και άριστη γνώση (9%). Στα Ισπανικά κυριαρχεί το καλό επίπεδο γνώσης (57%) και κανένας δεν δηλώνει ότι έχει άριστη γνώση της γλώσσας. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 5% των δημάρχων (31 δήμαρχοι) μιλούν άλλες ξένες γλώσσες, όπως Τούρκικα, Γιουγκοσλάβικα, Βουλγάρικα, Ρουμάνικα, Αλβανικά κ.α.

Εκπαιδευτικοί, επιχειρηματίες και μηχανικοί
Αναφορικά με την απασχόληση των δημάρχων, ο ιδιωτικός τομέας κατέχει ένα μικρό προβάδισμα (51%) έναντι του δημοσίου (49%). Προηγούνται οι εκπαιδευτικοί με ποσοστό 17%, ακολουθούν οί επιχειρηματίες με 13% οι μηχανικοί με 12%, οι γιατροί και οι οικονομολόγοι με 10% και 9% αντίστοιχα. Οι δικηγόροι και οι άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες κατέχουν το 6%, αντίστοιχα, ενώ το 5% δηλώνει ότι ανήκει στον αγροτικό τομέα και το 1% είναι εργάτες. Από τους απασχολούμενους στον ιδιωτικό τομέα το μεγαλύτερο ποσοστό (91%) δηλώνει ότι ασκεί παράλληλα επαγγελματική δραστηριότητα, ενώ οι μισοί (24%) από όσους δηλώνουν απασχόληση στο δημόσιο είναι συνταξιούχοι του δημοσίου.
Οσο για τα οικονομικά, η πλειοψηφία των δημάρχων συγκεντρώνεται στην εισοδηματικη τάξη μεταξύ των 15.000 - 30.000 ευρώ (48 %). Το 23 % δηλώνει έσοδα πάνω από 30.000 ευρώ, ενώ μόνο το 2% των δημάρχων ανήκει στις χαμηλές εισοδηματικές τάξεις έως 7.000 ευρώ. Στις σύγχρονες συνθήκες της ενιαίας αγοράς και παγκοσμιοποίησης, θα περιμέναμε ένας δήμαρχος να είναι εκτός από μορφωμένος και πολυταξιδεμένος. Παρ όλα αυτά η πλειοψηφία των δημάρχων δηλώνει ότι δεν ταξιδεύει συχνά στο εξωτερικό και μόνο το 35% ταξιδεύει συχνά εκτός των ορίων της χώρας.

Ανανέωση, αλλά και εμπειρία
Από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι δήμαρχοι διαθέτουν αρκετή εμπειρία στην εκλογική μάχη. Το 39% έχει θέσει υποψηφιότητα μία φορά, το 28% δύο φορές και το 33% τρεις και περισσότερες από τρεις, φορές.
Η εμπειρία των δημάρχων προκύπτει και από τη συχνότητα επανεκλογής τους. Το 57% των δημάρχων είναι νέοι, κατέχουν δηλαδή για πρώτη φορά το αξίωμα του δημάρχου, το 25% έχει επανεκλεγεί μία φορά, κατείχαν δηλαδή το αξίωμα του δημάρχου δύο φορές. Μεγάλη εμπειρία έχει το 18% των δημάρχων και ειδικά το 16% που έχει εκλεγεί τρεις ή τέσσερις φορές. Από την έρευνα προκύπτει ότι το σώμα των δημάρχων είναι ανανεωμένο, ωστόσο η πλειονότητα (62%) διαθέτει εμπειρία από την ενασχόληση τους με άλλα αξιώματα αιρετού στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το 76% κατείχε το αξίωμα του δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου και το 12% του νομαρχιακού συμβούλου. Ένα μικρό ποσοστό (8%) κατείχε το αξίωμα του αντιδημάρχου ή ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ ή της αντίστοιχης ΤΕΔΚ. Καταγράφεται όμως κι ένα ποσοστό 37% που κατείχε αιρετή θέση εκτός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κυρίως στο χώρο του συνδικαλισμού, ενώ το 22% συμμετείχε σε άλλη αιρετή θέση στο δήμο, όπως πολιτιστικό ή αθλητικό σύλλογο, πνευματικό κέντρο, σχολική επιτροπή, σύλλογο γονέων και κηδεμόνων κ.α. Ένα πολύ μικρό ποσοστό 1% είχε την ιδιότητα του Βουλευτή.

Αττική και πρωτιές
Από τα στοιχεία προκύπτει επίσης ότι: Το μεγαλύτερο ποσοστό έγγαμων δημάρχων έχει η περιφέρεια Αττικής μαζί με τα νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Στις περιφέρειες αυτές και στην Κρήτη συναντάμε επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό των δημάρχων ανωτάτης εκπαίδευσης (59%). Πρωτιά έχουν οι περιφέρειες Αττικής, Αιγαίου και Κρήτης και στους δημάρχους χρήστες του Ίντερνετ και του Word. Οι πλουσιότεροι δήμαρχοι είναι της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, όπου συναντάμε και τους περισσότερους επιχειρηματίες δημάρχους. Επιχειρηματίες δημάρχους έχει επίσης η Αττική, το Αιγαίο και η Κρήτη. Το μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών δημάρχων έχει η Θεσσαλία και η Στερεά Ελλάδα, ενώ τις λιγότερες γυναίκες δημάρχους έχουν η Αττική, η Μακεδονία, η Θράκη το Αιγαίο και η Κρήτη.
Περισσότερο γλωσσομαθείς είναι οι δήμαρχοι της Δυτικής Ελλάδας, του Ιονίου, της Πελοποννήσου, οι οποίοι γνωρίζουν συνήθως Ιταλικά και της Μακεδονίας και της Θράκης, οι κάτοικοι των οποίων είναι δίγλωσσοι και μιλούν κάποια σλαβική ή την Τουρκική γλώσσα.
Ψηφιακά αναλφάβητοι θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν με βάση τα στοιχεία της έρευνας, οι περισσότεροι δήμαρχοι της Στερεάς Ελλάδας της Θεσσαλίας της Μακεδονίας και της Θράκης, καθώς δεν κάνουν χρήση του Internet. Οι πιο πολυταξιδεμένοι δήμαρχοι είναι της Αττικής, του Αιγαίου και της Κρήτης, καθώς και της Δυτικής Ελλάδας, του Ιονίου και της Πελοποννήσου. Οι νέοι δήμαρχοι (έχουν εκλεγεί για πρώτη φορά) προέρχονται κυρίως από την περιφέρεια Μακεδονίας-Θράκης. Μεγαλύτερη εμπειρία από τις διαδοχικές υποψηφιότητες και την επανεκλογή τους έχουν οι δήμαρχοι της Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας Αττικής Αιγαίου και Κρήτης. Πολύπλευρη εμπειρία από συμμετοχή σε δύο ή περισσότερα αξιώματα κατέχουν οι δήμαρχοι της Αττικής, της Κρήτης και του Αιγαίου. Οι δήμαρχοι των περιφερειών αυτών, καταδεικνύεται ότι έχουν και τη συνταγή της "επιτυχίας", δηλαδή καμίας αποτυχημένης υποψηφιότητας σε όλο τον πολιτικό τους βίο.
Οι περιφέρειες Μακεδονίας Θράκης έχουν τα μεγαλύτερα ποοοστά εργατών και αγροτών δημάρχων, αλλά και το μεγαλύτερο ποσοστό ανύπαντρων ή διαζευγμένων δημάρχων (10%). Η έλλειψη θέσεων εργασίας στις ακριτικές περιοχές της χώρας η μετακίνηση στα μεγάλα αστικά κέντρα για την εξεύρεση εργασίας, αλλά και η χαμηλή ανάπτυξη δημιουργούν δυσκολίες που πιθανόν να ευνοούν τη μοναχική ζωή.ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙς

07/06/2022
Συνάντηση του Δ.Σ. της Ένωσης Δημάρχων με τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε.

09/06/2021
Συνάντηση με το επίτιμο μέλος Δημήτρη Αβραμόπουλο

10/04/2021
Συνάντηση της Ένωσης Δημάρχων με τον κ. Στέλιο Πέτσα.

22/03/2021
Συνάντηση της Ένωσης Δημάρχων Αττικής με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη.

23/06/2020
Συνάντηση της Ένωσης Δημάρχων Αττικής με τον Διονύση Χατζηδάκη

23/06/2020
Συνάντηση της Ένωσης Δημάρχων με τον Περιφερειάρχη κ. Γ. Πατούλη

22/06/2020
Ριζοσπαστικές προτάσεις της Ένωσης Δημάρχων στον Υπουργό Εσωτερικών

22/06/2020
Συνάντηση της Ένωσης Δημάρχων Αττικής με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κώστα Τσιάρα

20/06/2020
Διευρυμένο Συμβούλιο του Δ.Σ. της Ένωσης Δημάρχων Αττικής στα Βίλλια

06/03/2020
Συνάντηση του Δ.Σ. της Ένωσης Δημάρχων Αττικής με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο

WEB TV ΣΥΛΛΟΓΟΥ