ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣΔραστηριότητεςΕκδηλώσεις | Ημερίδες | Συναντήσεις

Ημερίδες

επιστροφή λίστα

Αυτονομία για τους ΟΤΑ επιτάσσει ο Ευρωπαϊκός Χάρτης
14/03/2009

Από τη χάρτα του Ρήγα {1797) και το χάρτη των κοινοτικών ελευθεριών (1953) τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας (1985) και το Ευρωπαϊκό Σΰνταγμα, η σημασία και η αξία της αποκέντρωσης, ως δημοκρατικής διαδικασίας έχει πολλαπλά επιβεβαιωθεί.

Η Χάρτα των τοπικών ελευθεριών που ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 1953 στην πρώτη Συνέλευση του Συμβουλίου Δήμων της Ευρώπης στις Βερσαλλίες, χρησιμοποιήθηκε ως βάση από το Συμβούλιο της Ευρώπης για τη σύνταξη του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας. Ο Χάρτης υιοθετήθηκε με τη μορφή Σύμβασης τον Οκτώβριο του 1985 κατά τη διάρκεια της 20ης Συνόδου της Ολομέλειας των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών της Ευρώπης στο Στρασβούργο. Οι πρώτες χώρες που τον υπέγραψαν ήταν η Αυστρία, το Βέλγιο, η Κύπρος, η Δανία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ισλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία, το Αιχνενστάιν, και το Λουξεμβούργο. Ακολούθησε σταδιακά η επικύρωση και ενσωμάτωση του Χάρτη στο εσωτερικό δίκαιο των χωρών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Η Ελλάδα κύρωσε το Χάρτη 4 χρόνια αργότερα με το νόμο 1850/89, όχι όμως στο σύνολο του. Εκτός επικύρωσης έμειναν τα άρθρα 5,7 παρ. 2, 8 παρ. 2 και 10 παρ. 2 του Χάρτη, τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί μέχρι σήμερα.
Αίτημα των συλλογικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης αποτελεί η επικύρωση και των άρθρων αυτών που αφορούν τα εδαφικά όρια, τις οικονομικές αποζημιώσεις των αιρετών, τους διοικητικούς ελέγχους στις πράξεις των ΟΤΑ και το δικαίωμα συνεταιρισμού των ΟΤΑ.

Τι προβλέπουν τα άρθρα αυτά
Ειδικότερα με το άρθρο 5 ορίζεται ότι για κάθε μεταβολή των τοπικών εδαφικών ορίων, πρέπει προηγουμένως να ζητείται η γνώμη των ενδιαφερομένων ΟΤΑ ενδεχομένως δια της οδού του δημοψηφίσματος, εκεί όπου ο νόμος το επιτρέπει. Η παρ. 2 του άρθρου 7 που αναφέρεται στις προϋποθέσεις άσκησης των αρμοδιοτήτων σε τοπικό επίπεδο, προβλέπει ότι το καταστατικό των αιρετών πρέπει να επιτρέπει επαρκή οικονομική αποζημίωση για τα έξοδα που προκύπτουν από την άσκηση της εντολής καθώς και ενδεχομένως την οικονομική αποζημίωση των διαφυγόντων κερδών ή αμοιβή του παρεχόμενου έργου και αντίστοιχη κοινωνική κάλυψη". Στην παρ. 2 του άρθρου 8 αναφέρεται ότι "κάθε διοικητικός έλεγχος των πράξεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν πρέπει κανονικά να στοχεύει παρά στην εξασφάλιση της τηρήσεως της νομιμότητας και των συνταγματικών αρχών. Ο διοικητικός έλεγχος μπορεί, εν τούτοις, να περιλαμβάνει έναν έλεγχο σκοπιμότητας ασκούμενο από τις αρχές ανώτερου επιπέδου όσον αφορά στα καθήκοντα των οποίων η εκτέλεση ανατίθεται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης".
Με την παρ. 2 του άρθρου 10 σημειώνεται οτι το δικαίωμα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης να προσχωρούν σε διεθνείς ή εντός της χώρας Ενώσεις με άλλους Οργανισμούς ΟΤΑ για την προστασία και την προώθηση των κοινών συμφερόντων τους, πρέπει να αναγνωρίζεται από κάθε κράτος.

Σκοπός του Χάρτη
Οπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του Ευρωπαϊκού Χάρτη, σκοπός του είναι να αντισταθμίσει, να καλύψει τα ελλείμματα κοινών θεσμικών διατάξεων για την έκταση και την προστασία των δικαιωμάτων των ΟΤΑ που του δίνουν τη δυνατότητα να μετέχει ενεργά στη λήψη των αποφάσεων, που αφορούν την καθημερινή του ζωή και τον τόπο που ζει. Ο Χάρτης υποχρεώνει τα συμβαλλόμενα μέρη και τα δεσμεύει να εφαρμόζουν σειρά από θεμελιώδεις κανόνες που εξ ασφαλίζουν την πολιτική, διοικητική και οικονομική ανεξαρτησία των ΟΤΑ. Ακόμη ενσαρκώνει την ιδέα ότι ο βαθμός, η έκταση αυτονομίας που απολαμβάνουν οι τοπικές κοινότητες μπορεί να θεωρηθεί ως η Λυδία λίθος μιας αληθινής δημοκρατίας Οι αρχές τοπικής αυτονομίας που διακηρύσσονται στο Χάρτη εφαρμόζονται σε όλα ταεπίπεδα ή κατηγορίες των τοπικών κοινοτήτων του κάθε κρατους-μέλους και επίσης στην πράξη στις αρχές Αυτοδιοίκησης περιφερειακού επιπέδου.
Ο Χάρτης χαρακτηρίζεται ως το πρώτο πολυμερές νομικό εργαλείο που προσδιορίζει και προστατεύει τις αρχές της τοπικής αυτονομίας, ένα από τα βάθρα της δημοκρατίας, που το Συμβούλιο της Ευρώπης, έχει ως αποστολή να υπερασπίσει και να προωθήσει.

Η αρχή της εγγύτητας
Σύμφωνα με τα βασικά άρθρα του Χάρτη οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν, στα πλαίσια του νόμου, κάθε δυνατότητα δράσεως για να ασκήσουν την πρωτοβουλία τους για κάθε θέμα που δεν έχει εξαιρεθεί από την αρμοδιότητα τους ή δεν έχει παραχωρηθεί σε άλλη αρχή. Η άσκηση των δημοσίων αρμοδιοτήτων πρέπει, κατά τρόπο γενικό, να ανήκει κατά προτίμηση στις αρχές τις πιο πλησιέστερες στους πολίτες. Για την ανάθεση μιας αρμοδιότητας σε άλλη αρχή πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ευρύτητα και η φύση του έργου και οι απαιτήσεις αποτελεσματικότητας και οικονομίας. Οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει κανονικά να είναι πλήρεις και αποκλειστικές. Δεν μπορούν να αμφισβητούνται ή να περιορίζονται από άλλη αρχή, κεντρική ή περιφερειακή, παρά στα πλαίσια του νόμου. Σε περίπτωση αναθέσεως εξουσιών από μια κεντρική ή περιφερειακή αρχή, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να απολαμβάνουν κατά το δυνατόν της ελευθερίας προσαρμογής της άσκησης των εξουσιών αυτών στις τοπικές συνθήκες.

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να διατυπώνουν τη γνώμη τους, κατά το δυνατόν, έγκαιρα και με τον προσήκοντα τρόπο, κατά τη διάρκεια των διαδικασιών προγραμματισμού και λήψεως αποφάσεως για όλα τα θέματα που τους αφορούν άμεσα.

Σε ότι αφορά τους οικονομικούς πόρους ορίζεται ότι πρέπει να είναι επαρκείς και ανάλογοι με τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα ή το νόμο.ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙς

22/02/2018
Συνάντηση της Ένωσης με τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Σπύρο Κοκκινάκη

08/02/2018
Συνάντηση του Προεδρείου της ΕΝ.Δ.Α. με τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της Π.Ε.Δ.Α. κ. Γ. Ιωακειμίδη

08/02/2018
Συνάντηση του Δ.Σ. της ΕΝ.Δ.Α. με τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο της νεοσυσταθείσας Ένωσης Δημάρχων Κρήτης

15/02/2017
Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Πάνο Σκουρλέτη

07/10/2016
Συνάντηση με τον νέο Πρόεδρο της ΠΕΔΑ κ. Νικόλαο Σαράντη

03/03/2016
Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή

17/06/2015
Συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΠΕΔΑ κ. Ηρακλή Γκότση

21/05/2015
Συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Γιώργο Πατούλη

25/07/2014
Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Αργύρη Ντινόπουλο

27/09/2013
Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ιωάννη Μιχελάκη

WEB TV ΣΥΛΛΟΓΟΥ