ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣΓραφείο ΤύπουΑνακοινώσεις | Ομιλίες | Συνεντεύξεις | Θέματα ΔΣ & Αποφάσεις | Δελτία Τύπου | Περιοδικό

Ομιλίες

επιστροφή λίστα

Εισήγηση κ. Λάμπρου Κασαγιάννη στο 9ο FORUM Τ.Α. Σπέτσες 18/6/2017
28/06/2017

9ο Forum T.A. Σπέτσες 18 Ιουνίου 2017

“ Δασικοί Χάρτες ”
Εισηγητής : κ. Λάμπρος Κασαγιάννης, Μέλος Δ.Σ. ΕΝ.Δ.Α., τ. Δήμαρχος Γλυκών Νερών


Χρόνια Πολλά κατ’ αρχάς σήμερα, για τη γιορτή του πατέρα

Εκλεκτοί μας προσκεκλημένοι,
Αξιότιμες φίλες και φίλοι,

Όλοι γνωρίζουμε, ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας μας είναι η πολυνομία. Τις περισσότερες φορές, γινόμαστε μάρτυρες ότι με αυτή επιτυγχάνεται η κατάργηση της νομιμότητας και η ισότητα των πολιτών απέναντι στο κράτος. Ένα κράτος που αντί να είναι αλληλέγγυο στους πολίτες του, δυστυχώς, τις περισσότερες φορές είναι δυνάστης του.
Πληθώρα δημοσίων εγγράφων αλληλοαναιρούνται, Δημόσιες Υπηρεσίες αμφισβητούν η μία την άλλη με άμεσο αποτέλεσμα την ταλαιπωρία του Δημότη - Πολίτη και τη διαιώνιση της ανομίας.
Χρειάζονται παρεμβάσεις για τη βελτίωση του νομικού πλαισίου σε πληθώρα περιπτώσεων. Όπως σε συνιδιοκτησίες που συστάθηκαν προ αρκετών δεκαετιών, να απαιτούνται διορθώσεις συμβολαίων με συμμετοχή όλων των συνιδιοκτητών είτε λόγω διαφορών σε διαστάσεις, είτε σε εμβαδά και αν ένας συνιδιοκτήτης δεν ενδιαφέρεται να μπλοκάρονται όλοι οι υπόλοιποι, ενώ θα μπορούσε έστω και ένας να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα με τις Υπηρεσίες. Υπουργεία, Κτηματολόγια, Δασαρχεία, Εφορίες, Κτηματικές Υπηρεσίες Δημοσίου κ.λπ. …

Πρέπει να αναζητηθούν λύσεις που να μην βάζουν τον πολίτη σε πρακτικές εισπρακτικές που κυριαρχούν τα τελευταία χρόνια, αλλά να τον διευκολύνουν με σύντομη επίλυση των σχετικών προβλημάτων που χρονίζουν επί δεκαετίες, - είναι άλλωστε και μνημονιακή υποχρέωση για να χρησιμοποιήσουμε και λίγο εκφράσεις των τελευταίων ετών.
Αλλεπάλληλοι νόμοι από ιδρύσεως του Ελληνικού Κράτους, από την Απελευθέρωση και μετέπειτα, δεν κατέστησαν δυνατόν να οριστικοποιήσουν μονοσήμαντα - όπως λέμε εμείς οι Τεχνικοί -, ώστε να συμφωνήσουμε επιτέλους τι είναι ιδιωτικό και τι είναι δημόσιο. Πότε το Δημόσιο, γενικά, μπορεί να διαχειρισθεί και αξιοποιήσει την περιουσία του και πότε ο ιδιώτης να κατοχυρώσει και εκμεταλλευτεί τη δική του.
Κάποτε επιτέλους, όλοι, κράτος και πολίτες πρέπει να εργασθούμε με αντικειμενικό στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής μας στο μέλλον και να τελειώσουμε διά παντός με τις ρυθμίσεις των υποθέσεων του χθες.

Η ψήφιση του Νόμου 248 το 1976 περί Δασικού Κτηματολογίου, καθιέρωσε για πρώτη φορά τη κτηματογράφηση των δασών και δασικών εκτάσεων σε χάρτες μεγάλης ακρίβειας ( κλίμακας 1:5.000 ), πλην όμως η εφαρμογή του αντιμετώπισε προβλήματα, νομικής - θεσμικής κυρίως φύσεως.
Από τότε παρήλθαν 40 και πλέον χρόνια με κύρια διαπίστωση ότι χωρίς Δασικούς Χάρτες, δεν ολοκληρώνεται Κτηματολόγιο, δεν προστατεύεται το Περιβάλλον, δεν δημιουργείται οικονομία, δεν είναι δυνατή η διαχείριση της γης, δεν, δεν, ...
Με την 34844/11-07-2016 απόφαση του Υπουργού και του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του Ν. 3889/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. ΙΑ του άρθρου 153 του Ν. 4389/2016, καθορίσθηκαν κριτήρια προσδιορισμού της οικιστικής πύκνωσης, μεταξύ των οποίων :

α) ο ελάχιστος αριθμός συγκέντρωσης κτιρίων και
β) η μέση αναλογία αριθμού κτιρίων ανηγμένη στην επιφάνεια
που περιλαμβάνεται στο ιώδες περίγραμμα.
Για τον υπολογισμό των ως άνω επιφανειών δεν λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος της κάθε ιδιοκτησίας, αλλά μόνο το σύνολο της περιοχής εντός του ιώδους περιγράμματος.
Οι κορυφές του ιώδους περιγράμματος πρέπει κατά το δυνατόν να ταυτίζονται με κτίρια.

Βάσει των ανωτέρω προσδιορίζονται, με ευθύνη των οικείων Ο.Τ.Α., περιγράμματα για τις οικιστικές πυκνώσεις, τα οποία διαβιβάζονται στις οικείες Διευθύνσεις Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προκειμένου να εξαιρεθούν από την ανάρτηση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του Ν. 3889/2010 όπως ισχύει.
Κατά την ανάρτηση του δασικού χάρτη της ευρύτερης περιοχής, το περιεχόμενο του δασικού χάρτη εντός αυτών των περιγραμμάτων παραμένει ορατό και εκτός διαδικασίας ανάρτησης. Τυχόν δασικές εκτάσεις εντός των περιοχών των οικιστικών πυκνώσεων συνεχίζουν να υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι με τον όρο οικιστική πύκνωση ο νομοθέτης δεν αποχαρακτηρίζει δασική έκταση. Λειτουργεί “ λυτρωτικά ” θα λέγαμε, απέναντι στο πολίτη και ιδιοκτήτη ενός ακινήτου, δίνοντάς του το δικαίωμα να επισκευάζει το ακίνητό του χωρίς να κωλύεται από τον όρο “ πολεοδομική παράβαση ” .
Συνεπώς και επειδή μπορεί να υπάρχει σχετική παραπληροφόρηση, η οικιστική πύκνωση αφορά κτίσματα και όχι κατά ανάγκη και το γεωτεμάχιο στο οποίο βρίσκεται το κτίσμα.

Η διαδικασία των Δασικών Χαρτών εξαιρεί από την ανάρτηση περιοχές κατοικίας, όπως και οικιστικές πυκνώσεις, γιατί αυτές έχουν τα δικά τους πολεοδομικά εργαλεία.
Οφείλουν τα Δημοτικά Συμβούλια, να τις αποστείλουν αρμοδίως όπως προβλέπει ο νόμος, ώστε περιοχές που είναι εκτός σχεδίου, κατοικίες ουσιαστικά, ακόμη και αυθαίρετες, για να επιλυθούν προβλήματά τους με πολεοδομικά και περιβαλλοντικά εργαλεία, αλλά όχι με τη διαδικασία των δασικών χαρτών.
Ετσι, από τον Ιανουάριο του 2017 ξεκίνησε να εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα που αποτελεί ουσιαστική βελτίωση στη λειτουργία της διοίκησης και του περιβάλλοντος, κάτι που ήταν υποχρεωτικό και από το Σύνταγμα του 1975, για να γίνεται σωστά ο αναπτυξιακός σχεδιασμός.

Με τις πρώτες αναρτήσεις τους όμως, προκλήθηκαν σημαντικά προβλήματα, μεταξύ των οποίων :
Δεν υπήρχαν οι θεωρήσεις των ορίων των εποικιστικών εκτάσεων και δεν λαμβάνονταν υπόψη οι αναδασμοί.
Οι δασικές υπηρεσίες ανά την Ελλάδα περιέλαβαν στα περιγράμματα των αναδασωτέων εκτάσεων και εκτάσεις ανέκαθεν γεωργικού χαρακτήρα, χαρακτηρίζοντάς τις αναδασωτέες, υποχρεώνοντας τον πολίτη να υποβάλλει ένσταση σε μια έκταση την οποία η επιτροπή εξέτασης των αντιρρήσεων θα απορρίψει λόγω αναρμοδιότητας.
Το τέλος υποβολής των αντιρρήσεων από τους ιδιοκτήτες ήταν αρκετά μεγάλο.
Οι ημερομηνίες υποβολής των ενστάσεων και ολοκλήρωσης της διαδικασίας ήταν πολύ πιεστικές.

Κλήθηκαν οι δήμοι και ιδιαίτερα οι μικροί, να φέρουν σε πέρας ένα έργο δυσανάλογο των δυνατοτήτων τους, καθώς οι Υπηρεσίες Δόμησης, όπου υπάρχουν, εξακολουθούν να είναι υπολειτουργούν, παρά τα συνεχή αιτήματα για επαρκή στελέχωσή τους.
Προτάσεις επίλυσής τους, μετά από ειλικρινή συνεργασία και συνεννόηση του Υπουργείου και της Αυτοδιοίκησης έγιναν δεκτές στην πλειοψηφία τους.
Ετσι, παρατάθηκαν οι προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων και αποστολής από τους Δήμους των Σχεδίων Οικισμών και Οικιστικών Πυκνώσεων, μειώθηκε σημαντικά το κόστος του τέλους αντίρρησης για τους ιδιοκτήτες ενώ μηδενίσθηκε για τους ΟΤΑ. Διατηρείται ωστόσο η υποστελέχωση των Υπηρεσιών των Δήμων, για να φέρουν σε πέρας το δύσκολο αυτό έργο, ιδιαίτερα των μικρών και απομακρυσμένων.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος αναρτήσεων, θα έχουμε τους πρώτους κυρωμένους δασικούς χάρτες μετά την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου, με οριοθετημένο και καταγεγραμμένο τι είναι δάσος και δασική έκταση, θωρακισμένα από τις αυθαίρετες επεμβάσεις και την άναρχη δόμηση, διευκολύνοντας την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, διασφαλίζοντας την Δημόσια αλλά και την ιδιωτική περιουσία, ανοίγοντας τον δρόμο για την βιώσιμη ανάπτυξη και κατάρτιση σωστού χωροταξικού σχεδιασμού αλλά και διαφυλάσσοντας τον φυσικό μας πλούτο ώστε να τον παραδώσουμε στις επόμενες γενιές.
Με πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου - βρίσκεται σε ανάρτηση περίπου το 38% της Ελλάδας και την επόμενη περίοδο δημοπρατείται η εκπόνηση των υπολοίπων χαρτών.
Η προβλεπόμενη ολοκλήρωσή τους ως το τέλος του 2019, θα αποτελέσει την αρχή της εφαρμογής μιας αλλαγής στην Περιφέρεια κυρίως και ιδιαίτερα στις μικρές γεωργικές περιοχές.

Με τροπολογία που κατέθεσε την 6η Ιουνίου ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δόθηκε παράταση έως τις 27 Ιουλίου στους Δασικούς Χάρτες για την υποβολή αντιρρήσεων, αιτήσεων πρόδηλων σφαλμάτων και αιτήσεων εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης.
Το ΥΠΕΝ τονίζει ότι η καταληκτική αυτή ημερομηνία είναι δεσμευτική και αποτελεί την τελευταία παράταση που δίνεται, καθώς η μερική κύρωση του χάρτη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017.
Στη δημοσιότητα έδωσε προ εβδομάδος περίπου ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, μέσω επιστολής του στην ΚΕΔΕ, τους 51 δήμους που δεν ήταν “ συνεπείς ” στην κατάθεση υποβολής των σχεδίων οικισμών και των οικιστικών πυκνώσεων.
Όπως σημειώνει το υπουργείο μόλις 4 στους 10 ΟΤΑ μερίμνησαν να καταθέσουν εντός χρονικών πλαισίων τα όρια και αυτό είχε ως αποτέλεσμα μέχρι πρότινος οι πολίτες να αναλαμβάνουν δράση προκειμένου να διασφαλίσουν τις περιουσίες τους.
Με βάση λοιπόν την ανάλυση που έκανε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διαπίστωσε ότι μέχρι την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 το 57,5% των Δήμων με ανάρτηση Δασικού Χάρτη ( 69 Δήμοι ) είχε ολοκληρώσει την ανάρτηση των σχεδίων οικισμών και των οικιστικών πυκνώσεων, όπως προβλέπεται από τον Μάϊο του 2016, μετά την ψήφιση του νόμου 4389/2016. Οι υπόλοιποι 51 Δήμοι δεν είχαν προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται και οι οποίες διασφαλίζουν την κατοικία των δημοτών τους σε περιοχές εντός σχεδίου και σε περιοχές οικιστικών πυκνώσεων.

Από πλευράς της, η Αυτοδιοίκηση μέσω του Προέδρου της ΚΕΔΕ επεσήμανε πως η καθυστέρηση οφείλεται στην έλλειψη προσωπικού και στην άρνηση της κυβέρνησης να ανοίξει θέσεις εργασίας σε ένα έργο τόσο σημαντικό για τη χώρα καθώς επίσης και πως μέχρι τις 27 Ιουλίου θα έχουν καταθέσει και οι υπόλοιποι Δήμοι τις οικιστικές πυκνώσεις.
Συνοψίζοντας κατά το δυνατόν, είναι απαραίτητο, κατ’ ελάχιστον :
1. Να επανεξετασθούν οι αναρτηθέντες ή υπό ανάρτηση Δασικοί Χάρτες, αφού συμπεριληφθούν σ’ αυτούς όλα τα δεδομένα και ιδιαίτερα τα περιγράμματα που υπάρχουν στις Υπηρεσίες, Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμους, Κτηματολογικά Γραφεία, Δασαρχεία, … , για τον καλύτερο συντονισμό, ελαχιστοποίηση σφαλμάτων - διορθώσεων, σμίκρυνση χρονοδιαγραμμάτων, απαλλαγή βασίμων αντιρρήσεων,
διευκόλυνση Επιτροπών Αντιρρήσεων.
2. Να εξετασθεί η ανασύνθεση των Επιτροπών Ενστάσεων για την επίσπευση των διαδικασιών. Είναι χρήσιμο να συμμετέχουν ένας Μηχανικός του αντίστοιχου Δήμου ή σε περίπτωση αδυναμίας του ευρύτερου Δημοσίου και ένας εκπρόσωπος του ΤΕΕ αντιστοίχων ειδικοτήτων.
3. Να δοθεί περαιτέρω παράταση υποβολής αντιρρήσεων, για να γίνει ευκολότερη η συλλογή των απαραιτήτων δικαιολογητικών ( τοπογραφικά διαγράμματα, εξεύρεση παλαιών τίτλων, σχετικές εκθέσεις κ.λπ. ), γνωστού όντως ότι δίνονται παρατάσεις σε περιοχές νέων αναρτήσεων Δασικών Χαρτών.
4. Να εξετασθεί η δυνατότητα χρήσης και άλλων τεκμηρίων σε συνδυασμό με τις αεροφωτογραφίες των ετών 1945 και 1960, όπως συμβολαίων, φωτογραφιών, … καθώς και ιδιαιτέρων διατάξεων που ισχύουν σε αρκετές περιοχές, όπως σε Δήμους της Λαυρεωτικής, των Μεσογείων, σε Ορεινούς Όγκους ( Υμηττού, Πεντέλης, Πάρνηθας ), σε Νησιωτικούς Δήμους όπως προανέφερε και ο κ. Δήμαρχος Σπετσών …
5. Να ληφθή μέριμνα για επίλυση αναφυομένων διαφορών κατά την εφαρμογή του Ν. 4389/2016, κυρίως για την προστασία των πολιτών.

Σας ευχαριστώΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙς

15/04/2019
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 1/4/2019 ΤΙΤΑΝΙΑ

12/01/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

09/01/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

06/09/2018
17 ερωτήσεις και απαντήσεις για το Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»

14/08/2018
Συμβολή στο διάλογο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση

14/05/2018
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 10ο FORUM Αυτοδιοίκησης Κύθηρα 8 - 10 Ιουνίου 2018

05/04/2018
ΕΥΧΕΣ

17/01/2018
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2/2/2017

28/12/2017
ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ στη ΡΩΜΗ 15-18/03/2018

17/07/2017
ΨΗΦΙΣΜΑ

WEB TV ΣΥΛΛΟΓΟΥ