ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                ΗΜΕΡΙΔΑ για την ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ των ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ημερίδα για την διαχείριση των απορριμμάτων Αττικής, την Τετάρτη 31/5/2017, στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, με την παρουσία του Αναπλ. Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου, του Γ.Γ. του ΥΠ.ΕΣ κ. Ευάγγελου Καπετάνου, της Περιφερειάρχη κας Ρένα Δούρου, τριάντα (30) περίπου Δημάρχων και πλήθους Αντιδημάρχων και Γεν. Γραμματέων από το σύνολο σχεδόν των Δήμων της Αττικής, ως και του εκπρόσωπου της Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Νίκου Μελετίου, Δημάρχου Ασπροπύργου.
Η εκδήλωση ήταν, μια πρωτοβουλία της Ένωσης Δημάρχων Αττικής, με συνδιοργανώτριες την Π.Ε.Δ.Α. και τον Ε.Σ.Δ.Ν.Α., και στόχο είχε την προώθηση του νέου σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) στην Αττική.

Στα τελικά συμπεράσματα της ημερίδας αξίζει να τονισθούν:

•Η θετική αποδοχή από όλους, της πρωτοβουλίας έναρξης εκ νέου διαλόγου, όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Υπουργεία, Περιφέρεια, Δήμοι, ΕΣΔΝΑ), με αίσθημα μάλιστα «ευθύνης» και «αλήθειας» όπως τονίσθηκε.
Στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου, αποφασίσθηκε η περαιτέρω καταγραφή, από την Π.Ε.Δ.Α. και τον Ε.Σ.Δ.Ν.Α., της προόδου σε κάθε Δήμο χωριστά, ως και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι στην υλοποίηση των Τοπικών Σχεδίων.

•Η θετική αναγγελία του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Φάμελλου για την χρηματοδότηση των Δήμων με τρία (3) νέα προγράμματα ύψους 150 και 2x 10 εκατομμύρια, για την προώθηση του ΠΕΣΔΑ. Ωστόσο έμεινε αναπάντητο το ερώτημα της συνολικής χρηματοδότησης του έργου.

•Υπήρξε μία εξαιρετικά χρήσιμη ανάλυση, της υφιστάμενης κατάστασης στην διαχείριση των απορριμμάτων, από τον Ε.Σ.Δ.Ν.Α. Ωστόσο δεν διευκρινίσθηκαν ερωτήματα που αφορούν στην χρηματοδότηση των Περιφερειακών έργων (407 εκατομμύρια κατά τον κ. Ιατρού) η ακριβής χωροθέτηση των περιφερειακών εγκαταστάσεων (πλην Φυλής και Γραμματικού) και τα σχετικά χρονοδιαγράμματα για την δημιουργία αυτών.

•Η ανησυχία που προκάλεσε η τοποθέτηση του αρμόδιου Γεν. Γραμματέα του ΥΠ.ΕΣ για ελάχιστη συμμετοχή των Δήμων της Αττικής στην πρόσφατη χρηματοδότηση Τ.Σ. και κυρίως η κατηγορηματική του δήλωση ότι χρηματοδότηση, χωρίς «χωροθέτηση» και Μ.Π.Ε. δεν θα υπάρξει.

 

  • Από πλευράς Δήμων, τονίσθηκε η αδυναμία τους, για χρηματοδότηση και δημιουργία των Πράσινων Σημείων, των απαιτούμενων υποδομών αποκεντρωμένης διαχείρισης, και των προμηθειών του αναγκαίου μηχανολογικού εξοπλισμού. Επίσης αναφέρθηκαν θεσμικά προβλήματα στις χωροθετήσεις και το μεγάλο πρόβλημα της υποστελέχωσης των Υπηρεσιών.•Στις ομιλίες τους οι συνδιοργανωτές της ημερίδας η Περιφερειάρχης κ. Ρένα Δούρου, ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.Α. κ. Νίκος Σαράντης, ο Πρόεδρος και ο Αντι/δρος της ΕΝ.Δ.Α. αντίστοιχα κ. Παύλος Καμάρας και Θεόδωρος Γεωργάκης, η Αντ/δρος και ο Δ/νων Σύμβουλος του Ε.Σ.Δ.Ν.Α. κ Μπίζα και κ. Στ. Ιατρού, ως και ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, εκπρόσωπος της Κ.Ε.Δ.Ε., κ. Νίκος Μελετίου, αλλά και οι εκπρόσωποι των Δήμων, εξέφρασαν μεν τους προβληματισμούς τους για την επιτυχία του εγχειρήματος, εντοπίζοντας διαφορετικές υστερήσεις και εμπόδια ο καθένας, όμως κοινή ήταν η βούληση, της αναγκαιότητας να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των κατοίκων για την προστασία του περιβάλλοντος της Αττικής με ένα βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων, που δεν θα επιβαρύνει υπέρμετρα τους πολίτες.

 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ηλεκτρονικά την εκδήλωση :

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

          

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ                  ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ                        ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ

ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ                        ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ                                   ΑΤΤΙΚΗΣ