Χαροκόπος Παντελής
Πρόεδρος

πρ. Δήμαρχος Νέου Ψυχικού

Μαγουλάς Φώτιος
Μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής

πρ. Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Λάμπρου Παναγιώτης
Μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής

πρ. Δήμαρχος Μεθάνων