11 02, 2011

Δαπάνες των δήμων που κρίθηκαν «μη νόμιμες» από το Ελεγκτικό Συνέδριο

11/02/2011|ΝΟΜΟΛΟΓΙΕΣ|

Εορταστικές δαπάνες Εν όψει των γιορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, σας επισημαίνουμε μια σειρά απορριπτικών αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για δαπάνες που συνδέονται με τον εορτασμό τους. Κατ’ αρχάς, απορρίφτηκε ως μη προβλεπόμενη από το νόμο, η δαπάνη καταχώρησης πρωτοχρονιάτικου μηνύματος δημάρχου στον ημερήσιο Τύπο. (τμήμα VII, 211/09). Απορρίφτηκε επίσης, διότι «δεν βρίσκει ερείσματα

14 03, 2009

Ευχές με δικά σας έξοδα

14/03/2009|ΝΟΜΟΛΟΓΙΕΣ|

Πέντε χιλιάδες ευχετήριες κάρτες και φακέλλους είχε προμηθευτεί δήμος για να αποστείλλει ευχές για τα Χριστούγεννα και το νέο έτος. Η δαπάνη κρίθηκε μη νόμιμη με την 102/2007 πράξη του VII τμήματος. Ο πρόεδρος και ο εισηγητής του τμήματος επικαλέστηκαν για την απόρριψη της δαπάνης, προγενέστερη απόφαση του τμήματος, την 74/2007, στην οποία αναφέρεται ότι

14 03, 2009

Βράβευση μαθητών χωρίς πλακέτες

14/03/2009|ΝΟΜΟΛΟΓΙΕΣ|

Μη νόμιμες θεωρούνται οι δαπάνες εκδήλωσης βράβευσης μαθητών, για την επιτυχία τους σε ΤΕΙ και ΑΕΙ από το δήμο. Το τμήμα VII με την πράξη του 66/2007 έκρινε μη νόμιμες τις δαπάνες δήμου στο πλαίσιο εκδήλωσης που έγινε (ηχητική κάλυψη, προμήθεια προσκλήσεων, αναλωσίμων ειδών, γλυκισμάτων και παράθεση γεύματος) για τη βράβευση μαθητών, παιδιών πολύτεκνων οικογενειών

14 03, 2009

Νόμιμες οι δαπάνες για τη γιορτή των πολιούχων αγίων

14/03/2009|ΝΟΜΟΛΟΓΙΕΣ|

Το catering επιτρέπεται για το εορτασμό του πολιούχου της πόλης, Το VII τμήμα με την πράξη του 11/2007 έκρινε νόμιμη τη δαπάνη για την προμήθεια εξοπλισμού catering από δημο στο πλαίσιο συμμετοχής του στην εκδήλωση για τον εορτασμό του πολιούχου της πόλης. Στο σκεπτικό αναφέρεται ότι η δαπάνη "βρίσκει έρεισμα στο άρθρο 218 παρ.4 του

14 03, 2009

Μη νόμιμες οι αποζημιώσεις για ζημιές σε IX

14/03/2009|ΝΟΜΟΛΟΓΙΕΣ|

Μη νόμιμες έκρινε τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις, το Ελεγκτικό Συνέδριο, τις αποζημιώσεις που κλήθηκαν να καταβάλλουν δήμοι σε ιδιώτες για αποκατάσταση ζημιών που υπέστη το ΙΧ τους στις εδαφικές περιφέρειες των εν λόγω δήμων. Στην πρώτη περίπτωση το αυτοκίνητο είχε υποστεί ζημιά, όταν κατέπεσε σε χαντάκι αποχέτευσης ενώ στη δεύτερη η ζημιά προκλήθηκε από κάβο

14 03, 2009

Στο επίκεντρο των δράσεων η Αυτοδιοίκηση και το περιβάλλον

14/03/2009|ΝΟΜΟΛΟΓΙΕΣ|

Οι Δημαρχοι και οι πρόεδροι κοινοτήτων της Αττικής, εν ενεργεία διατελέσαντες στο αξίωμα, ένωσαν τις δυνόαεις τους και δημιούργησαν το δικό τους Σύλλογο. Σύλλογος Ενεργών και Διατελεσάντων Δημαρχων και Προέδρων Κοινοτήτων Περιφέρειας Αττικής, το όνομα του Συλλόγου. Φλοδοξία του να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους αιρετούς της Αττικής που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν προς όφελος της

Go to Top