Εορταστικές δαπάνες
Εν όψει των γιορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, σας επισημαίνουμε μια σειρά απορριπτικών αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για δαπάνες που συνδέονται με τον εορτασμό τους.
Κατ’ αρχάς, απορρίφτηκε ως μη προβλεπόμενη από το νόμο, η δαπάνη καταχώρησης πρωτοχρονιάτικου μηνύματος δημάρχου στον ημερήσιο Τύπο. (τμήμα VII, 211/09).
Απορρίφτηκε επίσης, διότι «δεν βρίσκει ερείσματα στο νόμο», η δαπάνη προμήθειας χριστουγεννιάτικων και πρωτοχρονιάτικων ευχετηρίων καρτών από γραφείο δημοσίων σχέσεων δήμου (τμήμα VII, 52/09).
Μη νόμιμη κρίθηκε η δαπάνη προμήθειας από δήμο κρασιών, που δόθηκαν ως πρωτοχρονιάτικα δώρα σε υπαλλήλους του. (τμήμα VII, 314/09).

Αναμνηστικά δώρα σε επισκέπτες
Απορριπτικές ήταν επίσης δύο αποφάσεις του ίδιου τμήματος για προμήθεια από τα γραφεία δημοσίων σχέσεων αντίστοιχων δήμων για δαπάνες που αφορούσαν την προμήθεια αναμνηστικών δώρων που θα προσφέρονταν σε επίσημους επισκέπτες τους. Το σκεπτικό των απορριπτικών αποφάσεων ήταν ότι «δεν εξυπηρετούν, άμεσα ή έμμεσα, τις λειτουργικές δαπάνες του δήμου» (τμήμα VII, 133 & 257/09).

Πολιτιστικές εκδηλώσεις
Με αντίστοιχες αποφάσεις του το ίδιο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, απορρίπτει ως μη νόμιμες δαπάνες δήμων που συνδέονται με την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως:
-Δαπάνη για εκτύπωση αφισών και προσκλήσεων εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής (τμήμα VII, 38/09).
-δαπάνη για τη φωτογράφιση και τη βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων της Δημοτικής Χορωδίας (τμήμα VII, 379/09), καθώς και…
-Δαπάνη για διοργάνωση από τον δήμο εκδηλώσεων θρησκευτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο τοπικής θρησκευτική εορτής (τμήμα VII, 379/09).

Δεξιώσεις και catering.
Επτά απορριπτικές αποφάσεις για δαπάνες δήμων που αφορούν δεξιώσεις και γεύματα, εντοπίσαμε στην πρόσφατη ανάρτηση των αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο διαδίκτυο. Οι πιο χαρακτηριστικές ανάμεσά τους:
-Δαπάνη για μπουφέ λευκού οίνου που προσφέρθηκε από δήμο στο πλαίσιο εκδήλωσης για την Ημέρα της Γυναίκας.
-Δαπάνη για συνεστίαση catering που πρόσφερε δήμος σε αθλούμενους του Αθλητικού Οργανισμού του.
-Δαπάνες για εδέσματα και ποτά δεξίωσης που παρατέθηκε από τον δήμο στο πλαίσιο συνεδρίου.
-Δαπάνη για παράθεση γεύματος εκτός της περιφέρειας του δήμου.
(Αποφάσεις 28, 210, 282, 294, 342, 370, 379. Τμήμα VII/09).

Τουριστική προβολή
Μη νόμιμες έκρινε με δύο σχετικές αποφάσεις του το Ελεγκτικό Συνέδριο δαπάνες που συνδέονται με την τουριστική προβολή δήμου. Συγκεκριμένα:
-Απορρίφθηκε ως μη προβλεπόμενη από τον νόμο δαπάνη για την φωτογράφιση και τη βιντεοσκόπηση, καθώς τον σχεδιασμό και την εκτύπωση εντύπων με σκοπό την τουριστική προβολή του δήμου. (Τμήμα VII, 78/09).
-Με το ίδιο σκεπτικό απορρίφτηκε δαπάνη αμοιβής σε ιδιώτη για τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την επίβλεψη τουριστικών δραστηριοτήτων δήμου. (Τμήμα VII, 9/09).