Αθήνα   25  Ιουλίου   2013                                                                                                                         

 

                                                             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

             Ενημερωτική επίσκεψη της  Ένωσης Δημάρχων Αττικής

              στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

              

Η ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της σε θέματα

αυτοδιοίκησης και Ε.Ε.  σε συνεργασία με την  Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής στην Ελλάδα διοργάνωσε επίσκεψη ενημέρωσης στις Βρυξέλλες.

 

Τα μέλη της Ένωσης παρακολούθησαν τις εισηγήσεις  που πραγματοποιήθηκαν στο

γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής CHARLEMAGNE από τα στελέχη των εξής Γενικών

Διευθύνσεων:

 

  • Εισαγωγή στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. μετά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας

Θεόδωρος Καλλιάνος  Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης

  • Εφαρμογή της Πολιτικής Συνοχής στην Ελλάδα 2014-2020

Παναγιώτης Πανταζάτος Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής

  • Κλιματική Αλλαγή

Δημήτριος Ζευγόλης  Γενική Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγή

  • Μέσα Μεταφοράς ΕΕ

Λινός Βοσκαρίδης  Γενική Διεύθυνση Μεταφορών

  • Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για προώθηση της απασχόλησης νέων      Χαράλαμπος Φραγκούλης  Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης

 

Ακολούθησαν οι συναντήσεις:

 

  1.                   με την Διευθύντρια Υποθέσεων Καταναλωτισμού κα  Δέσποινα Σπανού
  2. με την Επίτροπο Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας κα Μαρία Δαμανάκη

 

Την τελευταία μέρα αφού έγινε η Παρουσίαση των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων από τον

κ. Βασίλη Κανάρα της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

ακολούθησε συνάντηση με την κα Άννυ Ποδηματά Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου.

 

Η ενημερωτική επίσκεψη ήταν επιτυχής σε όλα τα επίπεδα,  οι θεματικές ενότητες παρουσιάστηκαν

με εξαιρετικές εισηγήσεις, ενώ ερωτήσεις και τοποθετήσεις υπέβαλαν τα μέλη της αποστολής.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ