Αθήνα 7 Νοεμβρίου 2019

Αρ. Πρ. 215

Προς: Μέλη της Ένωσης Δημάρχων Αττικής
Κοιν: Μέλη της Γ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
η Ένωση Δημάρχων Αττικής που έχει ως μέλη της του διατελούντες και διατελέσαντες Δημάρχους της Αττικής εύχεται σε όλους καλή θητεία και στους υποψηφίους για τα Συλλογικά μας Όργανα καλή επιτυχία.
Αναμφισβήτητα η νέα δημοτική περίοδος ξεκινά με πλήθος θεσμικών και οικονομικών προβλημάτων για την αυτοδιοίκηση. Προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί επί σειρά ετών και έχουν μάλιστα επιδεινωθεί με την κοινωνικοοικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας.

Είναι θέματα που παρά τις κατά περιόδους θεσμικές παρεμβάσεις των εκάστοτε κυβερνώντων δεν βοήθησαν την αυτοδιοίκηση της χώρας να γεφυρώσει το χάσμα που υπάρχει με το Ευρωπαϊκό Αυτοδιοικητικό κεκτημένο.
Σήμερα υπάρχει μια νέα κυβέρνηση και μία νέα ηγεσία στο ΥΠ. ΕΣ. που δημιουργεί εκ νέου (όπως σε κάθε αλλαγή Κυβέρνησης) ελπίδες ότι ίσως θα υπάρξει μία νέα νοοτροπία – φιλοσοφία στην αντιμετώπιση της Τ.Α. από το κεντρικό Κράτος.

Μην παραγνωρίζοντας τη σημασία των οικονομικών και λειτουργικών προβλημάτων της Τ.Α. πιστεύουμε ότι δύο (2) βασικοί τομείς της που χρήζουν ουσιαστικής αναβάθμισης είναι η Διοικητική Αυτοτέλεια και η Καταστατική Θέση των Αιρετών.
Η Διοικητική Αυτοτέλεια αφορά στον τελικό στόχο να καταστούν τα όργανα των Δήμων (Δ.Σ., Επιτροπές, Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι κλπ) κυρίαρχα Όργανα χάραξης πολιτικής και τρόπου διαχείρισης των τοπικών υποθέσεων με εκμηδενισμό των ελέγχων σκοπιμότητας από την Κεντρική Διοίκηση. Με την επισήμανση βέβαια ότι οι οικονομικοί έλεγχοι σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο Σύνταγμα είναι και ευπρόσδεκτοι και επιβαλλόμενοι.

Η Καταστατική Θέση των Αιρετών αφορά στη βελτίωση των συνθηκών και των όρων άσκησης εξουσίας από τους αιρετούς ώστε αφενός οι αιρετοί να είναι πιο αποτελεσματικοί στο έργο τους , αφετέρου να γίνει ο χώρος ελκυστικός για ολοένα και πιο άξια στελέχη των Τοπικών Κοινωνιών.

Βέβαια η κατάργηση με τον Νόμο Κατρούγκαλου της καθολικά στην Ευρώπη καταβαλλόμενης χορηγίας των Δημάρχων, η εξευτελιστική μείωση των νέων χορηγιών για όσους ακόμη τις δικαιούνται ως και η κατάργηση ακόμα και της ελαχίστης αποζημίωσης για τα μέλη των Δ.Σ. και Επιτροπών των Δήμων είναι μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα που ασφαλώς δεν συμβάλλουν στον παραπάνω στόχο.

Η Ένωση Δημάρχων Αττικής, από την ίδρυσή της και επί δέκα χρόνια, στέκεται αρωγός στο έργο των Δημάρχων και στο πλευρό των διατελεσάντων Δημάρχων αλλά λειτουργεί παράλληλα και σαν σύμβουλος των Θεσμικών μας Οργάνων (Π.Ε.Δ.Α. και Κ.Ε.Δ.Ε.) ως και των λοιπών θεσμών που έχουν σχέση με την αυτοδιοίκηση.

Μαζί με τις ευχές μας που προαναφέρθηκαν παροτρύνουμε τους υποψηφίους για τα συλλογικά Όργανα τα θέματα αυτά να τα βάλουν ψηλά στην ατζέντα των διεκδικήσεών τους ενώ δηλώνουμε ως είναι αυτονόητο ότι η Ένωση είναι έτοιμη να συνεργαστεί και με τα νέα εκλεγμένα όργανα με τον ίδιο αρμονικό τρόπο όπως έχει κάνει μέχρι σήμερα.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ