ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ημερίδα με θέμα:
«Καταστατική θέση των αιρετών-Το θέμα των χορηγιών»

10:30  Χαιρετισμοί

10:45-11:00
«Προτάσεις για την αναβάθμιση της Καταστατικής Θέσης των Αιρετών» κ. Παύλος Καμάρας – Πρόεδρος ΕΝ.Δ.Α.

11:00-11:30
«Χορηγία – Νομική Διεκδίκηση» κ. Γιάννης Γιαννακόπουλος – Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, πρ. Βουλευτής

11:30-12:00
«Χορηγία – Νομικό Πλαίσιο» κ. Αλέξης Μητρόπουλος- Συνταγματολόγος, πρ. Υπουργός

12:00-13:30 Συζήτηση – Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις

14:00 Συμπεράσματα – Λήξη εργασιών