Ο Όμιλος Προετοιμασίας Στελεχών Αυτοδιοίκησης (Ο.Π.Σ.Α) σε συνεργασία με τον Δήμο Ηλιούπολης και την Ένωση Δημάρχων Αττικής,
συνδιοργάνωσε την Τετάρτη 11/12/2019 και ώρα 18:30 εκδήλωσή, με θέμα «Η νέα Αυτοδιοικητική Πορεία».