Στις πρώτες αποφάσεις του Συλλόγου, εκτός από τα διαδικαστικά περιλαμβάνεται η κατθεση πρότασης από τον πρόεφο για την καταστατική θέση των αιρετών (δημαρχων και προέδρων κοινοτήτων) των ΟΤΑ που συγχωνεύονται. Είχε προηγηθεί συζήτηση της πρότασης στην Επιτροπή Θεσμών της ΤΕΔΚΝΑ και στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπου και υιοθετήθηκε ομόφωνα και αποφασίστηκε να σταλεί στους αρμόδιους για τα περαιτέρω.

Αποφασίστηκε επίσης να πραγματοποιηθεί εκδήλωση σε συνεργασία με την Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α, προς τιμήν των διατελεσάντων και εν ενεργεία Δημαρχων και Προέδρων Κοινοτήτων Αττικής, η οποία θα βοηθήσει και στην διεύρυνση του Συλλόγου.

Ήδη έχει σταλεί επιστολή προς όλους τους εν ενεργεία Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων της Αττικής προκειμένου να ενημερώσουν τον Σύλλογο για τους διατελέσαντες, στον Δήιο ή την Κοινότητά τους, αιρετούς, που βρίσκονται εν ζωή με σκοπό να σταλεί και σε αυτούς αίτηση εγραφής από τον Σύλλογο για να γίνουν μέλη, όσοι από αυτούς δεν έχουν ακόμη εγραφεί.

Για τη δημοσιοποίηση των δράσεων του Συλλόγου αποφασίστηκε η κατασκευή ιστοσελίδας με link στην αντίστοιχη της Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α και ανάρτηση θεμάτων που αφορούν στην νομοθεσία για τους αιρετούς, σε αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και σε γενικότερα θέματα που άπτονται της προώθησης των σκοπών ίδρυσης του Συλλόγου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποφάσισε να πραγματοποιήσει εθιμοτυτικές επισκέψεις στους προέδρους της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε, και της Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α, στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α, στον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, στον Συνήγορο του Πολίτη, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κ.λ.π.