ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014 ΧΙΛΤΟΝ

16:30 Προσέλευση

16:40 Χαιρετισμοί

κ. Παύλος Καμάρας
Πρόεδρος Ένωσης Δημάρχων Αττικής (ΕΛΔΑ)

κ. Ηρακλής Γκότσης
Πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ)

κ. Γεώργιος Πατούλης
Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ)

κ. Ευάγγελος Πρόντζας
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού
& Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου

κ. Θεόδωρος Γεωργάκης
Πρόεδρος Ομίλου Προετοιμασίας
Στελεχών Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΑ)

17.00 Παρουσιάσεις

κ. Προκόπης Παυλόπουλος Βουλευτής, Πρόεδρος Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για την Αναθεώρηση του Συντάγματος
«Συνταγματική Αναθεώρηση»

κ. Θεόδωρος Φορτσάκης Πρύτανης Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
«Σύνταγμα & Τοπική Αυτοδιοίκηση»

κ. Ηλίας Νικολόπουλος Καθηγητής (Συνταγματολόγος) Παντείου Πανεπιστημίου
«Προτάσεις για μια ουσιαστική συνταγματική αναθεώρηση, με στόχο την ενίσχυση της λαϊκής κυριαρχίας»

κ. Νικόλαος – Κομνηνός Χλέπας Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
«Αναθεώρηση του Συντάγματος – Πρόκληση για την αναβάθμιση της Αυτοδιοίκησης και της Δημόσιας Διοίκησης»

κ. Δονάτος Παπαγιάννης Καθηγητής (Ευρωπαϊκού Δικαίου) Παντείου Πανεπιστημίου
«Σύνταγμα και Ευρωπαϊκή Ένωση»

18.15 Ερωτήσεις – Συζήτηση
18.30 Λήξη Εργασιών

Συντονισμός
Παύλος Καμάρας, Πρόεδρος της Ένωσης Δημάρχων Αττικής
Γιάννης Φίλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου