ΗΜΕΡΙΔΑ
Τετάρτη 31 Μαΐου 2017
Ξενοδοχείο Τιτάνια

«Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ»
«Η ώρα της ευθύνης»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

9.00-9.30Προσέλευση-εγγραφές

Χαιρετισμοί

Εισηγήσεις

9.30-9.45 κα Ρένα Δούρου, Περιφερειάρχης Αττικής
 Πού βρίσκεται η Περιφέρεια σήμερα στην υλοποίηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α. (χωροθεσία, χρηματοδότηση, περιφερειακές εγκαταστάσεις κλπ);
 Ποιά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια;
 Είναι εφικτή η υλοποίηση τoυ νέου ΠΕ.Σ.Δ.Α. και υπό ποιές προϋποθέσεις;

9.45-10.00 κα Αφροδίτη Μπιζά, Αντιπρόεδρος του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.
 Η υφιστάμενη κατάσταση στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική
 Εγκαταστάσεις-Ποσότητες-Χωρητικότητες

10.00-10.15 κ. Σταύρος Ιατρού, Μέλος της Ε.Ε. του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.
  Ο Νέος Περιφερειακός σχεδιασμός (ΠΕ.Σ.Δ.Α.)
 Στόχοι-Χρονοδιαγράμματα-Χρηματοδοτήσεις
 Είναι εφικτή η υλοποίηση του και υπό ποιές προϋποθέσεις;

10.15-10.30 κ. Ευάγγελος Καπετάνιος, Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του
Υπουργείου Εσωτερικών

 Ποιά είναι η θέση του Υπουργείου για την εφικτότητα υλοποίησης του ΠΕ.Σ.Δ.Α.
 Ποιές είναι οι θεσμικές πρωτοβουλίες που προτίθεται να αναλάβει προς τον στόχο αυτό

10.30-10.45 κ. Σωκράτης Φάμελλος, Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας
 Ποιες είναι οι αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή των νέων ΠΕ.Σ.Δ.Α.

10.45-11.00 κ. Νίκος Σαράντης Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.Α.
κ. Παύλος Καμάρας Πρόεδρος της ΕΝ.Δ.Α.
 Το διακύβευμα για τους Δήμους και τους Αιρετούς
 Διεθνής εμπειρία

11.00-11.15 Διάλειμμα

11.15-14.30 Εκπρόσωποι των Δήμων της Αττικής (συνέχεια)
Πού βρίσκονται οι Δήμοι σε σχέση με το νέο ΠΕ.Σ.Δ.Α. και τα προβλεπόμενα σ’ αυτόν(;)
Ποιά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν(;)
Είναι εφικτή η υλοποίηση του και υπό ποιές προϋποθέσεις(;)
Υπάρχουν προτάσεις για την υλοποίηση των στόχων του ΠΕ.Σ.Δ.Α. και του ΕΣΔΑ στο πλαίσιο και των κατατεθέντων ΤΣΔΑ(;)
Υπάρχουν εναλλακτικές μεσοπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες λύσεις (;)

14.30-15.00 Τοποθετήσεις – Συμπεράσματα
15.00 Ελαφρύ γεύμα