ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:
«Αναμόρφωση του Ελεγκτικού Συστήματος των ΟΤΑ και των Αιρετών τους»
ΑΘΗΝΑ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ

9.30-10.00: Προσέλευση

10.00-10.15: Έναρξη εργασιών
– Χαιρετισμοί

10.15-10.30: Εισήγηση με θέμα : «Αρμοδιότητες Ελεγκτικών Αρχών στους Ο.Τ.Α»
Εισηγητής: κ. Ηρακλής Γκότσης
Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.Α.

10.30-10.45: Εισήγηση με θέμα : «Αυτοτελής υπηρεσία ελέγχου των Ο.Τ.Α.»
Εισηγητής: κ. Παύλος Καμάρας
Πρόεδρος της Ένωσης Δημάρχων Αττικής

10.45-11.00: Εισήγηση με θέμα : «Προληπτικός Έλεγχος και Όρια Ευθύνης Αιρετού και Υπηρεσιακού Παράγοντα»
Εισηγητής: κ. Δημήτρης Στεργίου-Καψάλης
Δήμαρχος Πεντέλης και Επικεφαλής της Ε.Α.Α.

11.00-13.30 : Παρεμβάσεις-Συζήτηση

13.30-13.45 : Συμπεράσματα

13.45: Λήξη εργασιών

Ακολουθεί Ελαφρύ Γεύμα