10:30                  Χαιρετισμοί

 

10:45-11:00             «Προτάσεις για την αναβάθμιση της Καταστατικής Θέσης των  Αιρετών»

κ. Παύλος Καμάρας – Πρόεδρος ΕΝ.Δ.Α.

 

11:00-11:30             «Χορηγία – Νομική Διεκδίκηση»

κ. Γιάννης  Γιαννακόπουλος – Δικηγόρος   παρ’ Αρείω Πάγω, πρ. Βουλευτής

 

11:30-12:00             «Χορηγία – Νομικό Πλαίσιο»

κ. Αλέξης Μητρόπουλος-  Συνταγματολόγος,  πρ. Υπουργός

 

12:00-13:30     Συζήτηση – Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις

 

14:00               Συμπεράσματα – Λήξη εργασιών