Πρόγραμμα

          Ξενοδοχείο Τιτάνια

        Δευτέρα 1η Απριλίου 2019

 

 

11.00  Έναρξη της ημερίδας

 

  • Χαιρετισμοί
  • Παύλος Καμάρας – Πρόεδρος ΕΝ.Δ.Α.
  • Γεώργιος Ιωακειμίδης – Πρόεδρος Π.Ε.Δ.Α.
  • Γεώργιος Πατούλης – Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Ε.

 

  • Εισηγητές
  • Κων/νος Μπακάλης – Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ. ε.τ.
  • Δημήτριος Βερβεσός – Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
  • Νεκτάριος Πολυχρονίου – Δικηγόρος με ειδίκευση στο Δίκαιο για τα Προσωπικά Δεδομένα
  • Αθανάσιος Παπαμιχαήλ – Επικοινωνιολόγος
  • Συζήτηση

Συντονιστής : Θεόδωρος Γεωργάκης,  Δικηγόρος Παρ’Αρείω Πάγω,

Μέλος του Ειδικού Δικαστηρίου, Γεν. Γραμματέας ΕΝ.Δ.Α.

 

14.00 Λήξη της ημερίδας