Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε στην ημερίδα που συνδιοργανώνει

η Ένωση Δημάρχων Αττικής (ΕN.Δ.Α.) και
η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.)

την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ. στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ με θέμα:

«Αναμόρφωση του Ελεγκτικού Συστήματος των Ο.Τ.Α. και των Αιρετών τους».

Ο Πρόεδρος της ΕΝ.Δ.Α. Παύλος Καμάρας

Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.Α. Ηρακλής Γκότσης