Η ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ σε συνεργασία με την ΠΕΔΑ

προσκαλούν όλους τους Αιρετούς της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στην ημερίδα με θέμα

«Η Θέση του Αιρετού της Αυτοδιοίκησης, λειτουργικές και κοινωνικές διαστάσεις του Θεσμού

που θα γίνει την Δευτέρα 27 Απριλίου 2015

ώρα 11:00 π.μ.

στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ.

 

Οι δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην χώρα μας, παράλληλα με άστοχες ρυθμίσεις που επιβλήθηκαν τα τελευταία χρόνια και που αφορούν στον ίδιο τον Αιρετό της Αυτοδιοίκησης, έχουν καταστήσει την θεσμική λειτουργία του, δύσκολη για τον ίδιο και αναποτελεσματική για το κοινωνικό σύνολο.

Επιβάλλονται λύσεις που θα ανορθώσουν τον Θεσμό και κυρίως θα συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση της εκπροσώπησης των Τοπικών Κοινωνιών στα πρωτοβάθμια κύτταρα της Δημοκρατίας.