Αθήνα 4 Φεβρουαρίου 2016

Αρ. Πρ. 9

Προς: κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή
Υπουργό Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Κοιν.: Κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου
ΚΕΔΕ
ΠΕΔΑ
Δήμοι Αττικής

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Σας διαβιβάζουμε πρόταση της Ένωσης Δημάρχων Αττικής για τροποποίηση του Νομοσχεδίου: ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ (ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ), ως προς την δυνατότητα συμμετοχής διατελεσάντων δημάρχων, νομαρχών, περιφερειαρχών στο υπό σύσταση ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Παύλος Καμάρας

Πρόταση αλλαγής στο Σχέδιο νόμου:
ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ (ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)

Έχοντας υπόψη:
1) Τα άρθρα: 1,2,6,8,11,15 του σχεδίου νόμου
2) Το ν. 4275/2014, άρθρο 4, παρ. 3,5
3) Το ν. 3463/2006, άρθρο 86
4) Το ν. 3852/2010 άρθρα 58 και 159
5) Το άρθρο 16 του Π.Δ. 318/92 και το άρθρο 24 του ν. 4250/14, τα οποία εφαρμόζονται και στους ΟΤΑ (Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 421/2009)

Με βάση την παραπάνω νομοθεσία και το γεγονός ότι:
1.Με την επιχειρούμενη νομοθέτηση, με την οποία αποκλείονται οι δήμαρχοι/μνομάρχες/περιφερειάρχες από την ένταξη στο εθνικό μητρώο, υποβαθμίζεται η αυτοδιοίκηση και προκρίνονται κατηγορίες με λιγότερα ή και ανύπαρκτα προσόντα διοίκησης (από πού προκύπτει πχ ότι το μέλος ΔΕΠ ή ο επιστημονικός συνεργάτης ανεξάρτητης αρχής έχει γνώση, ικανότητα και πείρα διοίκησης, ώστε ex officio να εγγράφονται στο μητρώο, ενώ ο διατελέσας δήμαρχος /νομάρχης/περιφερειάρχης να μην εγγράφεται;).

2.Η απουσία των αυτοδιοικητικών από το μητρώο έρχεται σε αντίθεση τόσο με την δημοκρατική τους νομιμοποίηση, που δεν αφήνει περιθώρια αμφισβητήσεων για τον τρόπο ανάδειξής τους, όσο και με την ίδια τη φύση της αυτοδιοικητικής εξουσίας, που δεν είναι μονοθεματικά διοικητική αλλά πολυθεματική, αγγίζοντας όλη τη γκάμα των αρμοδιοτήτων ενός ΟΤΑ αλλά και συμπεριλαμβάνοντας τη διαχείριση κρίσεων.

3.Η αξιοποίηση των αιρετών προσθέτει μόνον όφελος στη δημόσια διοίκηση, διότι τόσο ο Δήμαρχος όσο και ο Περιφερειάρχης (και παλαιότερα ο Νομάρχης) ασκούν ουσιαστική και πολυσχιδή διοίκηση, ενώ διαθέτουν μετρήσιμη διοικητική ικανότητα και πολύτιμη πείρα.

4.Είναι παράλογο οι αυτοδιοικητικοί, όντας αξιολογητές κατά το άρθρο 15 παρ. 6 του ίδιου του σχεδίου νόμου, επομένως να αναγνωρίζονται τα προσόντα τους, να υπολείπονται αυτών που αξιολόγησαν.

5.Η ένταξη των αναφερόμενων αιρετών στο υπό κατάρτιση Μητρώο υπηρετεί τόσο τη διαφάνεια όσο και την αποτελεσματικότητα στη δημόσια διοίκηση.

προτείνεται η εξής τροποποίηση:

στο άρθρο 2 «εγγραφή στο Μητρώο», να προστεθεί παράγραφος ε, να εντάσσονται στο μητρώο «όσοι έχουν διατελέσει αιρετοί δήμαρχοι ή νομάρχες ή περιφερειάρχες για δύο τουλάχιστον θητείες στο αντίστοιχο αξίωμα»