Προς:
τους Δήμαρχους των Δήμων της Αττικής
Αντιδημάρχους
Πρόεδρους Δημ. Συμβουλίων
Εντεταλμένους Συμβούλους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ & ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ σε συνεργασία με τον ΟΜΙΛΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ διοργανώνει Ενημερωτική Συνάντηση Αιρετών και προσκαλεί τους Αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αττικής την 21η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 μ.μ. στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, επί της οδού Πανεπιστημίου 52 Αθήνα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
11.00 – 11.30 Προσέλευση Συμμετεχόντων
11.30 – 12.00 «Έλεγχος δαπανών των Δήμων από το Ελεγκτικό Συνέδριο και Καταλογισμοί».
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Κούρτης, Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Κράτους Ε.Τ.

12.00 – 12.30 «Καταστατική θέση των αιρετών και ευθύνη των αιρετών οργάνων της Τ.Α.»
Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Μπακάλης, Πρόεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Ε.Τ.

12.30 – 12.50 Διάλειμμα καφέ

12.50 – 13.20 «Βασικές αρχές και σύγχρονοι κανόνες διοίκησης των Οργανισμών και των Νομικών
Προσώπων γενικότερα, με κύριο σημείο αναφοράς τους Ο.Τ.Α.» (σύγχρονο management)
Εισηγήτρια: κα Νάνσυ Παπαλεξανδρή, Καθηγήτρια Διοίκησης – Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

13.20 – 14.00 Ερωτήσεις – Συζητήσεις

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος Παύλος Καμάρας

Για τον Όμιλο Προετοιμασίας
Στελεχών Αυτοδιοίκησης
Ο Πρόεδρος Θεόδωρος Γεωργάκης