Στις 10 Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΠΕΔΑ η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δημάρχων Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης την έγκριση του Απολογισμού 2013, του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης 2014 καθώς και την έγκριση Προϋπολογισμού 2014.