Μακρυνόρης Κώστας

πρ. Δήμαρχος Βιλλίων

Ο Κωνσταντίνος Μακρυνόρης γεννήθηκε το 1949 στα Βίλλια Αττικής, όπου και κατοικεί. Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Ασχολήθηκε με τον επιχειρηματικό τομέα, από πολύ νεαρή ηλικία όμως, εξέφρασε ενδιαφέρον για τα κοινά και μέχρι σήμερα έχει χαράξει σημαντική πορεία στα δημοτικά πράγματα και κυρίως στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η πρώτη του επαφή με τα κοινά ξεκινά το 1978, που εκλέγεται 1ος Δημοτικός Σύμβουλος Βιλλίων και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Έκτοτε και επί 20 συνεχή έτη (1982-2002) διετέλεσε Δήμαρχος Βιλλίων, ενώ παράλληλα εξελέγη σε διάφορα όργανα της δημόσιας διοίκησης.

Ενδεικτικά:

 • Γενικός Γραμματέας της Τοπικής Ένωσης Δήμων & Κοινοτήτων Νομού Αττικής (Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α) (1994-1998)
 • Αντιπρόεδρος της Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α (1998-2002)
 • Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α (2002-2006)
 • Μέλος του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων & Κοινοτήτων Νομού Αττικής (Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.) (1986-1994)
 • Νομαρχιακός Σύμβουλος Ν. Αττικής (1982-1994)
 • Εκπρόσωπος όλων των Νομαρχών της Ελλάδος (1998-2001) με απόφαση του Προέδρου της ΕΝΑΕ, κ. Θ. Κατριβάνου, στην θυγατρική εταιρεία Αγροτικής γης του Υπουργείου Γεωργίας, που αφορά σε θέματα όλης της αγροτικής Ελλάδος.
 • Αναπληρωτής Πρόεδρος στο Νοσοκομείο Λοιμωδών Αγίας Βαρβάρας με απόφαση του Υφυπουργού Υγείας (1990-1993)
 • Σύμβουλος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο (1994-1998)
 • Μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νομού Αττικής (1994-2006)
 • Μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου Νομού Αττικής σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (1994-2002)
 • Εκπρόσωπος της Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α. στο Υπουργείο Συγκοινωνιών για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (1998-2002)
 • Μέλος του Περιφερειακού Ταμείου (2002-2008)

Σήμερα είναι:

 • Επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δήμου Βιλίων
 • Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α.
 • Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Θριασίου Νοσοκομείου Μαγούλας Αττικής
 • Μέλος της Τριμελούς Ειδικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής και Πειραιώς του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 που ασκεί έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των οργάνων των Δήμων και των Κοινοτήτων.
 • Μέλος του Δ.Σ της διεύθυνσης μετανάστευσης για θέματα αλλοδαπών Ν. Αττικής.