Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ενεργών και Διατελεσάντων Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων Περιφέρειας Αττικής με αποκλειστικό θέμα το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» πραγματοποιείται την Πέμπτη 22 Απριλίου 2010 ώρα 13.30 μ.μ. στο Ξενοδοχείο Τιτάνια (Πανεπιστημίου 52).
Η Συνέλευση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς δίνει τη δυνατότητα να διατυπώσουν τις απόψεις τους και να καταθέσουν τις προτάσεις τους για το, υπό συζήτηση, νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών εκτός από τους εν ενεργεία και οι διατελέσαντες δήμαρχοι της Αττικής.
Η πλούσια εμπειρία των διατελεσάντων δημάρχων, πολλοί από τους οποίους υπηρέτησαν επί πολλές τετραετίες την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθιστά απαραίτητη την οργανωμένη συμμετοχή τους στον διάλογο για αυτή την σημαντική διοικητική μεταρρύθμιση, την οποία εξασφαλίζει ο Σύλλογος τους.
Τις προτάσεις που θα κατατεθούν στη διάρκεια της Συνέλευσης, θα μεταφέρει το Δ.Σ. του Συλλόγου στα συλλογικά όργανα των ΟΤΑ, στην Κυβέρνηση, στα πολιτικά κόμματα και στους αρμόδιους φορείς του δημοσίου, ώστε να ληφθούν υπ’ όψη στην τελική διαμόρφωση του Προγράμματος «Καλλικράτης».
Θα δοθούν επίσης στη δημοσιότητα με τη μορφή σχετικού υπομνήματος.