Αθήνα 25 Ιανουαρίου 2022

Αρ. Πρ. 18

Προς: τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης

ΘΕΜΑ : ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ

Αγαπητέ Συνάδελφε,

Λόγω των υφισταμένων δυσμενών καιρικών συνθηκών που ενδέχεται να επιφέρουν δυσκολίες στην προσέλευση, επιβάλλεται η αναβολή της προγραμματισθείσης για την 31/1/2022 Γενικής Συνέλευσης των Μελών μας.

Με άλλη απόφαση του Δ.Σ., το οποίο αποφάσισε την αναβολή, θα ενημερωθείτε προσεχώς για την νέα ημερομηνία και τον τόπο προσδιορισμού αυτής που θα λάβει χώρα με τα ίδια θέματα της ημερήσια διάταξης που σας έχουμε κοινοποίηση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παύλος Καμάρας

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θεόδωρος Γεωργάκης