Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δημάρχων Αττικής συγκαλεί εκτάκτως σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει θέση επί του μείζονος ζητήματος που προκύπτει ενόψει της επικείμενης τροποποίησης του άρθρου 6 του νόμου Ν.4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής Προϊσταμένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» που προκλητικά αγνοεί και παραγκωνίζει τους αιρετούς της αυτοδιοίκησης και τα στελέχη της γενικότερα.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ