Αθήνα 30 Μαρτίου 2020
Αρ. Πρ. 59
Προς: κ. Τάκη Θεοδωρικάκο
Υπουργό Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Θέμα: «Διακομματική τροπολογία»

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε εσάς προσωπικά καθώς επίσης και τους βουλευτές που υπέγραψαν την διακομματική τροπολογία που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή και αφορά στην άρση των προστίμων που επιβλήθηκαν σε αιρετούς της Τ.Α. κατά τις Εκλογές του 2010.

Η νομοθετική αυτή ρύθμιση αποκαθιστά μια προφανή και επαχθή αδικία που έγινε σε βάρος αιρετών κατά την πρώτη εφαρμογή του Νόμου για την δημοσιοποίηση των εκλογικών δαπανών για λόγους που αφορούσαν σε τεχνικές αστοχίες του ηλεκτρονικού συστήματος (έπεσε η πλατφόρμα), σε άγνοια των συνεργαζομένων λογιστών ή συνεργατών ή και σε ανούσιες παρατυπίες. Σε καμία δε περίπτωση πρόθεση καταστρατήγησης του Νόμου και απόκρυψης εκλογικών δαπανών που ήταν ούτως ή άλλως καταγεγραμμένες στα προβλεπόμενα από το νόμο σχετικά βιβλία εσόδων εξόδων.

Οιαδήποτε προσπάθεια παραποίησης της αλήθειας αυτής της ουσίας της τροπολογίας και εμφάνισης της ως χαριστικής προφανώς εξυπηρετεί άλλους στόχους και δεν τιμά αυτούς που την επιχειρούν.

Είμαστε στη διάθεσή σας Κε Υπουργέ ώστε τα νομοθετήματα από τώρα και στο εξής να προάγουν τη διαφάνεια με τρόπο απόλυτο που όμως δεν θα εμποδίζει το έργο της Τ.Α. άλλα και δεν θα εμπλέκει σε ατέρμονες και οδυνηρές περιπέτειες αιρετούς και εργαζόμενους.

Για το Δ.Σ. 
Ο Πρόεδρος της ΕΝ.Δ.Α. 
ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ