Εισήγηση κ. Μιχαήλ Χρηστάκη με θέμα “Σύσταση Επιτελικού Γραφείου Προγραμματισμού & Αξιοποίησης Πόρων”
Παρακάτω δείτε το powerpoint της εισήγησης
και το λινκ https://www.youtube.com/watch?v=tYzDqS04OIE για να την παρακολουθήσετε.