Η σημασία και οι στόχοι του FORUM ασφαλώς και είναι μεγάλοι και πολυσήμαντοι.
Αν επιχειρούσα ενδεικτικά να τους κωδικοποιήσω θα έλεγα:

Πρώτον:Η θεματολογία προσαρμοσμένη στην τρέχουσα πραγματικότητα, στο Status της Διοίκησης και ιδιαίτερα της Αυτοδιοίκησης.

Δεύτερον: Η αμφίδρομη λειτουργία των αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Μας δίνεται η δυνατότητα να είμαστε οι δέκτες και συνάμα οι πομποί μηνυμάτων, ιδεών, θέσεων, προτάσεων.

Τρίτον:Η συνεκτική, συνολική, στοχευμένη , ξεκάθαρη διεκδίκηση αιτημάτων, τα οποία σε τελική ανάλυση γίνονται προς όφελος του πολίτη και της πόλης, της κοινωνίας και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα και ασφαλώς των αιρετών της Αυτοδιοίκησης

Τέταρτο: Το αντάμωμα του σώματος και του πνεύματος, της σκέψης & της αίσθησης και συνακόλουθα η κοινή ψυχαγωγία, που τελικά
συντελούν στην ψυχοσωματική ισορροπία μας.

α) Αυτό το FORUM είναι αφιερωμένο στην Ανάπτυξη και στη συμβολή της Αυτοδιοίκησης σ’ αυτή και συνάμα σε ζητήματα, που αφορούν κυρίως τους « Καλλικρατικούς Δήμους» και εκείνα , που ανακύπτουν στους Δήμους από την όλη πολύπλοκη – πολυδαίδαλη ελεγκτική διαδικασία και τις αδυναμίες των διαφόρων ελεγκτικών υπηρεσιών και μηχανισμών
β) Αναμφίβολα η Αυτοδιοίκηση αποτελεί τον δυνατό πυλώνα της Ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα γιατί και η λειτουργία της είναι πολυεπίπεδη. Ασφαλώς και η Τ.Α υπόκειται και πρέπει να υπόκειται σε έλεγχο και μάλιστα αυστηρό.
γ) Ο ρόλος του Δημάρχου και όλων των αιρετών της Αυτοδιοίκησης είναι σημαντικός.
δ) Δεν είναι και δεν ευσταθεί η αστήρικτη άποψη, που λειτουργεί σαν την «μόδα» της εποχής, πως η Αυτοδιοίκηση και οι αιρετοί της είναι φθαρμένη και διεφθαρμένοι. Μέγα λάθος και καίριο πλήγμα στο θεσμό και όταν οι θεσμοί δέχονται πλήγματα και μάλιστα τέτοιου είδους, τότε τείνει να αυτοκαταστραφεί η Δημοκρατία και το Κράτος συνολικά.

Είναι μεγάλο το έργο του Δημάρχου μα και επίπονο και επικίνδυνο για τον ίδιο γιατί:

* Με βάση τα δεδομένα, που επικρατούν στο κεντρικό κράτος πολλές φορές βρίσκεται αντιμέτωπος ανάμεσα στην νομιμότητα και στην νομιμοποίηση , ανάμεσα στο κράτος και στο παρακράτος. Είναι αναγκασμένος ο Δήμαρχος για να παράγει έργο και με την υφιστάμενη αγκύλωση από την γραφειοκρατία και τον «ωχαδελφισμό» της κεντρικής διοίκησης, άλλοτε να λειτουργεί νόμιμα , άλλοτε να λειτουργεί στις παρυφές της νομιμότητας και άλλοτε να λειτουργεί τυπικά παράνομα, όταν αναγκάζεται να αυτοδικήσει για την προστασία του κοινού συμφέροντος, όταν π.χ γκρεμίζει αυθαίρετο, που κτίζεται ή χτίστηκε μέσα στο βουνό σε δασική έκταση ή θέλει να χτίσει σχολείο και προσκρούει στην στενοκεφαλιά του Δασάρχη ή του οποιουδήποτε «τύπου», ο οποίος έχει αναγάγει τον εαυτό του σε Κήνσορα της εξουσίας, αισθάνεται ότι ασκεί IMPERIUM ανεξέλεγκτα.( Έχετε ασφαλώς και έχω πολλά προσωπικά παραδείγματα να αναφέρω, αλλά ο χρόνος δεν το επιτρέπει) Ακούσατε το παράδειγμα των κ.κ. Μακρυνόρη και Ντηνιακού για να εκτελεστεί το έργο μείζονος σημασίας του βιολογικού καθαρισμού της πόλης των Βιλλίων. Αναγκάσθηκαν αν όχι να παρανομήσουν , να λειτουργήσουν στις παρυφές του Νόμου και της νομιμότητας.

*Μείζον πρόβλημα το πλήθος Νόμων και διατάξεων Ελεγκτών και Ελεγκτικών Αρχών και μηχανισμών, που πολλές φορές αλληλοκαλύπτονται ή αλληλοσυγκρούονται. Είναι απαραίτητος ο ενιαίος σχεδιασμός και η κωδικοποίηση των κανόνων διενέργειας των ελέγχων στους Δήμους, απλά, κατανοητά και χωρίς αλληλοκαλύψεις και ατραπούς, που δυσκολεύουν τον έλεγχο και οδηγούν πολλές φορές σε δύσκολη θέσητους ελεγχόμενους.
Εντοπίζονται σωρεία προβλημάτων από την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» , που δομήθηκε μεν το νέο μοντέλο διοίκησης και λειτουργίας με στόχο τον εξορθολογισμό των οικονομικών της Αυτοδιοίκησης και τον εκσυγχρονισμό της διοίκησης και βλέπουμε μετά από δυόμιση χρόνια λειτουργίας του να προσκρούει διαρκώς σε «σκοπέλους» και «υφάλους», που όφειλε πριν εφαρμοστεί να είχαν εντοπιστεί και να είχαν αποφευχθεί .

Ενδεικτικά αναφέρω:
1. Η ύπαρξη πολλών συλλογικών οργάνων
2. Ο τεράστιος αριθμός υποψηφίων στις δημοτικές εκλογές
3. Ο τρόπος λειτουργίας των Καλλικρατικών Δήμων και το αποτέλεσμα
4. Η ανομοιογένεια και τα παράδοξα στα γεωγραφικά χωροταξικά όρια των Δήμων
5. Τα προβλήματα σε χαρακτηρισμένους ορεινούς-μειονεκτικούς Δήμους και εκείνους νησιωτικών περιοχών
6. Τα προβλήματα στη σωστή αξιολόγηση και οικονομική ενίσχυση με στοχευμένες δράσεις
7. Η μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς δομές , υποδομές και πόρους
8. Θεσμικά προβλήματα στους αιρετούς και άλλα πολλά.

Επί τέλους πρέπει να γίνει επαναπροσδιορισμός στο πρόγραμμα «Καλλικράτης»

Η Τ.Α πρέπει να έχει την δυνατότητα χωρίς αντικειμενικές και υποκειμενικές δυσκολίες να σχεδιάζει , να βάζει στόχους υλοποιήσιμους , να μετρά τα αποτελέσματα της και να καταγράφει με ακρίβεια τις εισροές και τις εκροές της.
Να ελέγχει τη ροή του ανθρώπινου δυναμικού , τη ροή των διαδικασιών & την ροή του χρήματος.
Ασφαλώς και οφείλουμε να πολεμάμε το Ανέφικτο για να επιτύχουμε το Εφικτό.
Δεν είμαι απαισιόδοξος πιστεύω στην Τ.Α στον αιρετό και έχω πάντα στο νου μου τη ρήση που λέει: «Όλα θα πάνε καλά στο τέλος μα και αν κάτι δεν πάει καλά δεν είναι το τέλος»

Χρειάζεται σύνεση και Αγώνας διαρκής.
Αγώνα λοιπόν και σύμπνοια με επαναπροσδιορισμό της θέσης, του ρόλου των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων της Τ.Α για να μπορεί να ανταποκριθεί στο δύσκολο έργο της, λειτουργώντας στο τρίπτυχο «πόλη-πολίτης-πρόβλημα».