Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ενεργών και Διατελεσάντων Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων Αττικής με αποκλειστικό θέμα το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Πέμπτη 22 Απριλίου 2010 στο Ξενοδοχείο Τιτάνια.
Η συνέλευση αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς έδωσε τη δυνατότητα να διατυπώσουν τις απόψεις τους και να καταθέσουν τις προτάσεις τους για το υπό συζήτηση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, εκτός από τους εν ενεργεία, και οι διατελέσαντες δήμαρχοι της Αττικής. Έτσι έγινε δυνατή, με την οργανωμένη συμμετοχή τους στο διάλογο για αυτή τη σημαντική διοικητική μεταρρύθμιση, η αξιοποίηση της πλούσιας εμπειρίας των διατελεσάντων δημάρχων, πολλοί από τους οποίους υπηρέτησαν επί πολλές τετραετίες την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Στο πρώτο μέρος της συνέλευσης, ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Παύλος Καμάρας ενημέρωσε τους παριστάμενους για τις βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου, με ιδιαίτερη αναφορά στα άρθρα του που αναφέρονται στους αιρετούς γενικά και τους δημάρχους ιδιαίτερα, καθώς και στις αλλαγές που προβλέπονται στους τομείς των αρμοδιοτήτων και του ελέγχουν νομιμότητας των αποφάσεών τους.
Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις και καταθέσεις προτάσεων από τα παριστάμενα μέλη του συλλόγου, δημάρχους και πρώην δημάρχους και προέδρους κοινοτήτων τις Αττικής, οι παρεμβάσεις των οποίων αφορούσαν τόσο το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» συνολικά, όσο και σε επιμέρους διατάξεις του.
Τη συνέλευση τίμησε με την παρουσία του ο βουλευτής και πρώην δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας κ. Λάμπρος Μίχος, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη του συλλόγου που μετείχαν στη συνέλευση για τις πρόσφατες εξελίξεις σε ότι αφορά την τελική διαμόρφωση του νομοσχεδίου και απάντησε σε σχετικές ερωτήσεις.
Το Δ.Σ. ανέλαβε την υποχρέωση να μεταφέρει τις προτάσεις που κατατέθηκαν στη διάρκεια της Συνέλευσης στα επικείμενα συνέδρια της ΤΕΔΚΝΑ και της ΚΕΔΚΕ, ώστε να συμπεριληφθούν στις τελικές προτάσεις των ΟΤΑ προς την κυβέρνηση και να ληφθούν υπ’ όψη στην τελική διαμόρφωση του Προγράμματος «Καλλικράτης»