Ο Σύλλογος Δημάρχων Αττικής με αίσθημα ευθύνης, αφουγκραζόμενος την δεινή κατάσταση που έχει περιέλθει η κοινωνία στην συντριπτική της πλειοψηφία, απευθύνει έκκληση στη νέα κυβέρνηση να άρει τα άδικα, αλόγιστα και απρογραμμάτιστα οικονομικά μέτρα που επιβλήθηκαν επί δικαίων και αδίκων.
Με ορθολογισμό και κοινωνική δικαιοσύνη να κατανείμει τα βάρη σε αυτούς που πρέπει και μπορούν να αναλάβουν το κόστος της δημοσιονομικής προσαρμογής.
Χαιρετίζουμε τις υπεύθυνες πρωτοβουλίες των εν ενεργεία Δημάρχων για κοινωνική αλληλεγγύη ιδιαίτερα για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και προτείνουμε στους διατελέσαντες Δημάρχους να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή.
Πέραν και πάνω από αρμοδιότητες, η συμπαράσταση του αιρετού της αυτοδιοίκησης στον δοκιμαζόμενο δημότη του, αποτελεί την πεμπτουσία της ύπαρξης της ίδιας της αυτοδιοίκησης και του θεσμικού της ρόλου. Υπό αυτή την έννοια παρεμβάσεις-νουθεσίες-απειλές προς τους δημάρχους που κινούνται μέσα στην νομιμότητα, έστω και κατ΄ οριακή υπέρβαση των αρμοδιοτήτων τους είναι και άστοχες και κατακριτεές .
Η επιδίωξη της κοινωνικής συνοχής, η προάσπιση του δικαιώματος στην αξιοπρέπεια των αδύναμων κοινωνικών ομάδων και η έκφραση αλληλεγγύης με κάθε δυνατό τρόπο είναι εθνική ανάγκη και αφορά όλους μας.