Άμεση ανταπόκριση υπήρξε από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στη δρομολόγηση επίλυσης του χρονίζοντος ζητήματος της μη εφαρμογής του Νόμου 4447/2016 που αφορά σε καταλογισμούς προστίμων για παρατυπίες στις εκλογικές δαπάνες αιρετών.

Το θέμα τέθηκε μετ’ επιτάσεως από το Προεδρείο της Ένωσης στην πρόσφατη συνάντηση που είχε με τον κ. Σπ. Κοκκινάκη, αφού απασχολεί δεκάδες αιρετούς που απειλούνται με κατασχέσεις και επιβολή προσαυξήσεων, χωρίς δική τους ευθύνη.

Θυμίζουμε ότι η εφαρμογή του Νόμου, βάσει του οποίου απαλλάσσονται οι αιρετοί από τα πρόστιμα λόγω παρατυπιών, δεν έγινε εφικτή, διότι υπήρξε ασάφεια στην διατύπωση του Νόμου, ως προς το Όργανο, που θα έδινε την εντολή στις αρμόδιες ΔΟΥ, για την άρση των καταλογισμών. Ήδη η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, απέστειλε σχετικό σημείωμα στην ΓΓΔΕ, για πάγωμα των διαδικασιών επιβολής των προστίμων, ενώ προχωρά ταχύτατα, στην επανασύσταση της Επιτροπής ελέγχου εκλογικών δαπανών, που θα κάνει και τις απαραίτητες ενέργειες προς τελική διευθέτηση του θέματος.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ