ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014

11:00 Έναρξη Εργασιών
* κ. Ιωάννης Μιχελάκης, Υπουργός Εσωτερικών

11:10 Χαιρετισμοί
κ. Λεωνίδας Αντωνακόπουλος
Διευθυντής του Γραφείου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα

κ. Άρης Περουλάκης
Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Ελλάδα

κ. Νικόλαος Σαράντης
Πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ)

κ. Παύλος Καμάρας
Πρόεδρος Ένωσης Δημάρχων Αττικής

κ. Δημήτριος Αργιανάς
Πρόεδρος ΕΟΕΣ «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ»

κ. Σωτήριος Ντούρος
Πρόεδρος ΕΟΕΣ «ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ»

11.30 Εισηγήσεις

κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς
«Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του Ευρωπαίου Πολίτη»

κ. Χάρης Παμπούκης Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
«Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια – Τι είναι και πως χρησιμεύει;»

κ. Δονάτος Παπαγιάννης Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου
«Κινητικότητα των Εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

12.30 Ερωτήσεις – Συζήτηση
13.00 Λήξη Εργασιών

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο κ. Γιάννης Πολίτης Δημοσιογράφος