ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο  5 Ιουνίου:

18:00               Έναρξη εργασιών

18:00-18:15    Χαιρετισμοί

18:15-18:25   “Ο ρόλος της Τ.Α. στην καταπολέμηση της φτώχειας και της

ανεργίας, υπό το πρίσμα των νέων εξελίξεων.”

18:25-18:35   “Οι προοπτικές συνεργασίας της Τ.Α. με τα ΑΕΙ και τους

τοπικούς και οικονομικούς φορείς για την προώθηση της

επιχειρηματικότητας.”

18:35-20:45    Τοποθετήσεις

20:45-21:00    Συμπεράσματα

21:00               Δείπνο (πρόσφορά του Συλλόγου)

 

 

Κυριακή 6 Ιουνίου:

10:00               Έναρξη εργασιών

10:00-10:10   “Η καταστατική θέση των Αιρετών της Τ.Α. μετά την διοικητική

μεταρρύθμιση. ”

10:10-10:20   “Πρωτοβουλίες για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών

σε θεσμούς και πολιτικά πρόσωπα.”

10:20-12:00     Τοποθετήσεις

12:00-12:15     Συμπεράσματα

13.00                Δεξίωση (παρατιθέμενη από τον Δήμαρχο Σπετσών)