ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
7ου FORUM της ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ στην ΑΙΓΙΝΑ
10 έως 11 Οκτωβρίου 2015

«ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ»
Σάββατο 10 Οκτωβρίου:
18:30 Έναρξη εργασιών

18:30-18:45: Χαιρετισμοί

18:45-19:00 «Περιφερειακές Συνθήκες και Διεθνής Περίγυρος»
κ. Κωνσταντίνος Φίλης, Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων

19:00-19:15 «Προσφυγικό – από την Παγκοσμιοποίηση στο Εθνικό Κράτος»
κ. Ιωάννης Πανούσης, Καθηγητής Εγκληματολογίας, πρ. Υπουργός

19:15-19:45 «Η Ευρωπαϊκή Αντιμετώπιση ενός Ευρωπαϊκού προβλήματος»
κ. Λεωνίδας Αντωνακόπουλος, Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
κ. Άρης Περουλάκης, Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
κ. Σπύρος Σπυρίδων, Μέλος Επιτροπής Περιφερειών Ε.Ε.

19:45-20:45: Τοποθετήσεις

20:45-21:00: Συμπεράσματα

Κυριακή 11 Οκτωβρίου:
10:30 Έναρξη εργασιών

10:30-10:45 «Η Υγειονομική διάσταση»
κα Ντίνα Βαρδαραμάτου, Συντονίστρια Προγραμμάτων- M.K.O. PRAKSIS

10:45-11:00 «Η Οργάνωση της Αυτοδιοίκησης»
κ. Φώτης Χατζηδιάκος, Δήμαρχος Ρόδου, Πρόεδρος ΠΕΔ Δωδεκανήσου

11:00-11:15 «Η συνεισφορά του Εθελοντισμού»
κα Μαρία Συμεού, Εκπρόσωπος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

11:15-12:15 Τοποθετήσεις
12:15-12:30 Συμπεράσματα