Σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη του Συλλόγου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 22α ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13:30 μ.μ. στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, επί της οδού Πανεπιστημίου 52 με ΘΕΜΑ: Συζήτηση επι του Νομοσχεδίου για την διοικητική μεταρρύθμιση με την επωνυμία «Καλλικράτης».

Ο Πρόεδρος: Παύλος Καμάρας
Ο Γενικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Μακρυνόρης