Αθήνα, 10 Μαρτίου 2022
Αρ. Πρωτ.: 29
Προς: τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Σύμφωνα με το καταστατικό της Ένωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη της Ένωσης
με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 4η Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΕΡΜΗΣ» του ΕΒΕΑ στον 6ο όροφο, επί της οδού Ακαδημίας 7 στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερησίας διάταξης:

1. Απολογισμός δράσης Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οικονομικός απολογισμός διαχειριστικής περιόδου 1/1/2021 – 31/12/2021.

3. Έγκριση δαπανών και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη
αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2021 – 31/12/2021.

4. Έγκριση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης 2022.

5. Έγκριση Προϋπολογισμού 2022.

6. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

7. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των Οργάνων της Ένωσης (Δ.Σ. – Ελεγκτική Επιτροπή).

8. Διάφορα θέματα – Ενημερώσεις – Ανακοινώσεις.

Κάθε τακτικό μέλος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να είναι ταμειακά ενήμερο, σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού.

Τα τακτικά μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τις αρχαιρεσίες της Ένωσης, οι οποίες θα διενεργηθούν από ώρα 13:00 – 16:00, δύνανται να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνει σε αυτή ότι σύμφωνα με το καταστατικό δεν έχει κώλυμα συμμετοχής στις Αρχαιρεσίες μέχρι την Παρασκευή 1/4/2022 και ώρα 12:00 στα γραφεία της Ένωσης, οδός Κότσικα 4, Αθήνα, 4ος όροφος (υπεύθυνη: κα Κάλυ Αναγνωστοπούλου).

Τέλος διευκρινίζεται ότι για την συμμετοχή των μελών στη Γενική Συνέλευση, και λόγω της πανδημίας Covid-19 κάθε μέλος οφείλει να έχει και να επιδείξει τα προβλεπόμενα από τις οικείες υγειονομικές διατάξεις έγγραφα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ