Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2023

Προς: τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το καταστατικό της Ένωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη της Ένωσης

με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Φεβρουαρίου  2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε.Δ.Α. στον 1ο όροφο, επί της οδού Κότσικα 4 στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερησίας διάταξης:

Α. 1.    Απολογισμός δράσης Διοικητικού Συμβουλίου.

  1. Οικονομικός απολογισμός διαχειριστικής περιόδου 1/1/2022 – 31/12/2022.
  2. Έγκριση δαπανών και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη

        αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου  1/1/2022 – 31/12/2022.

  1. Έγκριση Προϋπολογισμού 2023.
  2. Έγκριση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης 2023.
  3. Ενημερώσεις – Ανακοινώσεις.

Β. 7.    Διεξαγωγή συμπληρωματικών εκλογών, προς εκλογή μελών τακτικών και 

       αναπληρωματικών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. της ΕΝ.Δ.Α., σύμφωνα με την τελευταία σχετική 

       τροποποίηση του καταστατικού.

”Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης,

      θα κοπεί η Πρωτοχρονιάτικη πίτα της Ένωσης”

 

Κάθε τακτικό μέλος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να είναι ταμειακά ενήμερο, σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού. (Η ταμειακή τακτοποίηση μπορεί να γίνει στον χώρο της Συνέλευσης προ της έναρξης των εργασιών της).