Αθήνα, 11 Ιουνίου 2009

Αρ. Πρωτ.: 82

 

Προς: τα μέλη της Γ.Σ

 

                                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

 

Σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί

τα μέλη του Συλλόγου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, επί της οδού Πανεπιστημίου 52 στην Αθήνα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερησίας διάταξης:

 

  1. Απολογισμός δράσης Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Οικονομικός απολογισμός διαχειριστικής περιόδου 10/7/2008 – 30/6/2009
  3. Έγκριση δαπανών και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 10/7/2008-30/6/2009
  4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
  5. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των Οργάνων του Συλλόγου (Δ.Σ. – Ελεγκτική Επιτροπή)

 

Κάθε τακτικό μέλος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να είναι ταμειακά ενήμερο, σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού.

Τα τακτικά μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου, οι οποίες θα διενεργηθούν από τις 14:00 μ.μ – 18:00 μ.μ,  δύνανται να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνει σε αυτή ότι: «έχει Ελληνική ιθαγένεια, δεν τελεί σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων και ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα που να σχετίζεται με την δραστηριότητα που αναφέρεται στο καταστατικό του Συλλόγου»  μέχρι την Παρασκευή 26/6/2009 και ώρα 12:00μ.  στα γραφεία του Συλλόγου, οδός Κότσικα 4, Αθήνα, 3ος όροφος (υπεύθυνη: Ελίνα Μακρυνόρη).