Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2011

Αρ. Πρωτ.: 5

Προς: τα μέλη της Γ.Σ

 

                                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

 

Σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί

τα μέλη του Συλλόγου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 7η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:30 μ.μ. στο Ξενοδοχείο ATHENS IMPERIAL, επί της οδού Αχιλλέως & Μ. Αλεξάνδρου, Πλ. Καραϊσκάκη στην Αθήνα (Μετρό στάση Μεταξουργείο) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερησίας διάταξης:

  1. Απολογισμός δράσης Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Έγκριση δαπανών και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2010 – 31/12/2010
  3. Έγκριση Προϋπολογισμού 2011.

 

Κάθε τακτικό μέλος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να είναι ταμειακά ενήμερο, σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού. (Η ταμειακή τακτοποίηση μπορεί να γίνει στον χώρο της Συνέλευσης προ της έναρξης των εργασιών της).

 

 

Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης θα κοπεί η πίτα του Συλλόγου.