1.Ο ρόλος των αιρετών αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικός στο επόμενο διάστημα, αφού τα προβλήματα της κοινωνίας ακουμπάνε πρώτα στην Τ.Α. ως πλησιέστερο στον πολίτη θεσμό της δημόσιας διοίκησης. Οι αιρετοί θα γίνονται αποδέκτες τω ν προβλημάτων των πολιτών που θα απαιτούν από αυτούς λύσεις, χωρίς να έχουν, όμως, τις σχετικές αρμοδιότητες και τα μέσα που απαιτούνται για την αντιμετώπισή του.
2.Το σωστά δομημένο κοινωνικό κράτος μπορεί να δώσει μεγαλύτερο και σημαντικότερο ρόλο στην Τ.Α. ιδιαίτερα στους τομείς της ΠΡΟΛΗΨΗΣ και της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.
3.Σε κάθε περίπτωση, η ανάπτυξη κοινωνικών προγραμμάτων θα πρέπει να ενταθεί και επεκταθεί, αφού οι ανάγκες θα βαίνουν διαρκώς αυξανόμενες.
4.Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους τομείς δραστηριότητας των δήμων (πολιτισμός, αθλητισμός) και οι συμμετοχή όλων των πολιτών σ’ αυτές, μπορεί να τους κάνει να νιώσουν λιγότερο φτωχοί, αφού οι φτώχια δεν έχει να κάνει μόνο με τα υλικά αγαθά, αλλά και με τη δυνατότητα να απολαμβάνουν και οι φτωχοί αυτά που έχουν στη διάθεσή τους οι πλούσιοι.
5.Το πρόβλημα της φτώχιας μπορεί να αντιμετωπιστεί και με τη δημιουργία της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ κάθε δημότη, κάθε οικογένειας. Την «ταυτότητα» αυτή μπορεί να διαμορφώνει, σε κάθε δήμο, επιτροπή στην οποία να μετέχουν ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός και άλλοι ειδικοί επιστήμονες.
6.Ο ΔΗΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες για επενδύσεις, ενεργοποιώντας και διευκολύνοντας τη συμμετοχή όλων των παραγωγικών και οικονομικών φορέων με στόχο την ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.
7.Τα ΑΕΙ, για να έχουν πραγματικό αντίκρισμα οι μελέτες και τα ερευνητικά προγράμματα που εκπονούν για την Τ.Α., θα πρέπει να αναφέρονται σε πραγματικά προβλήματα και να μπορούν να εξειδικευτούν.
8.Η αναβάθμιση της καταστατικής θέσης των αιρετών μπορεί να οδηγήσει στην επιτυχία του «Καλλικράτη», αφού στον υπάρχοντα νόμο είναι ελάχιστες οι διατάξεις που συμβάλλουν σε αυτό.
9.Σχεδόν στο σύνολό τους οι δήμαρχοι και πρώην και πρόεδροι κοινοτήτων που μετείχαν στο 2ο Forum Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκφράζουμε τις έντονες επιφυλάξεις μας για την κατάργηση της αριστίδην εκλογής των πρώην δημάρχων στα δημοτικά συμβούλια, καθώς και για την καθιέρωση του ασυμβίβαστου της συνέχισης της άσκησης του επαγγέλματός τους από τους εκλεγμένους δημάρχους σε δήμους άνω των 10.000 κατοίκων.
Προτείνουμε τη σύσταση κοινής Επιτροπής του ΥΠΕΣΔΔΑ και της ΚΕΔΚΕ για την προώθηση σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων, που θα επιληφθεί θεμάτων που αφορούν στην καταστατική θέση των αιρετών.
10.Προτείνουμε τη θεσμοθέτηση σε κάθε δήμο «Γερουσίας», με τη συμμετοχή πρώην δημάρχων, η οποία θα έχει γνωμοδοτικό – συμβουλευτικό ρόλο.