Στο πλαίσιο του 4ου FORUM της ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ που έγινε στην Αίγινα στις 13 –14 Οκτωβρίου 2012 με θέμα « Η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΤΗΣ ΩΣ ΔΙΚΛΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», κατέγραψε θέσεις και προτάσεις εν ενεργεία και διατελεσάντων Δημάρχων που αφορούν τόσο στο Κοινωνικό Έργο των Δήμων, όσο και σε θεσμικά θέματα που αφορούν κυρίως στους αιρετούς.
Οι κυριότερες από αυτές που υιοθετούνται από την πλειοψηφία των συμμετεχόντων είναι οι εξής:

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ

1.ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ .
2.ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΤΕΙΝΔΗΝ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (αρ.34 §1 περ. γ Ν. 3463/2006 & αρ. 20 Ν.3731/2008)
3.ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑΣ
4.ΟΡΙΟ ΘΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ
5.ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ – ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ
6.ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑΣ
7.ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ – ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΕΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

1.ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ – ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
2.ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
3.ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
4.ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
5.ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
6.ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ (πλην ιδιαιτέρων Κοινωνικών λόγων)

Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

1.ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (εισφορά από εταιρείες Κινητής Τηλεφωνίας ή επί των πάσης φύσεως εσόδων από τυχερά παιχνίδια).
2.ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΕΙΚΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (Ιδιωτικού Δικαίου) με συμμετοχή ΟΤΑ – Ιδιωτών – ΜΚΟ – Εθελοντικών Οργανώσεων – Εκκλησίας κλπ. για απορρόφηση Κοινοτικών Κονδυλίων, δωρεών κλπ. για την καταπολέμηση της ανεργίας, και παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.
3.ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΠΗ κατά τα πρότυπα των Παιδικών Σταθμών με κοινωνικά κριτήρια.
4.ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ – ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ προς την κατεύθυνση σύνδεσης της παραγωγής με την κατανάλωση στο πλαίσιο οργανωμένης δομής, για την πάταξη της ακρίβειας.

Δ. ΘΕΣΜΙΚΑ

1.ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ όπου αποδεδειγμένα απέτυχε.
2.ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΩΣ ΜΟΡΦΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ.
3.ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΧΡΟΝΙΖΟΥΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Τροποποιήσεις – εντάξεις σχεδίου κλπ.).
4.ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ.
5.ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΩΝ (Δ.Δ. & Ι.Δ.) πλεονάζοντος προσωπικού.
6.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΣΤΟ ΙΤΑ (ΔΣ ή Επιστημονική Επιτροπή)