Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτρη Στεφάνου επισκέφθηκε αντιπροσωπεία του Προεδρείου του Συλλόγου Δημάρχων Αττικής την Τρίτη 11 Μαΐου 2010.
Θέμα της συνάντησης αυτής, η ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα για τα συμπεράσματα της έκτακτης γενικής συνέλευσης του Συλλόγου για το Πρόγραμμα “Καλλικράτης”
τα οποία του γνωστοποιήθηκαν μέσω του υπομνήματος που του παρέδωσε η Διοικούσα στην ανωτέρο συνάντηση
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Κύριε Γενικέ,
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης επί του Νομοσχεδίου που αφορά στη Διοικητική Μεταρρύθμιση με την επονομασία «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ο Σύλλογος των εν ενεργεία και διατελεσάντων Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων Αττικής σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του συζήτησε τις διατάξεις του Νομοσχεδίου.
Μεταξύ των προτάσεων που κατατέθηκαν και συμπεριελήφθησαν ήδη στις αποφάσεις του Συνεδρίου της ΤΕΔΚΝΑ και της ΚΕΔΚΕ θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή στα εξής:

1.Συμμετοχή στα ψηφοδέλτια χωρίς υποχρέωση σταυρού διατελεσάντων Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων.

Η αναγκαιότητα επιβεβαίωσης της διάταξης αυτής έχει τεκμηριωθεί πλήρως σε ομόφωνες αποφάσεις της ΚΕΔΚΕ και αντίστοιχες της πολιτικής ηγεσίας, που εκφράστηκαν με την θεσμοθέτησή τους στον Ν. 3463/2006 & Ν. 3731/2008.
Ιδιαίτερα όμως την κρίσιμη αυτή περίοδο, της αναδιοργάνωσης των Νέων Δήμων, με τις αυξημένες αρμοδιότητες και διαδικασίες προσαρμογής στα νέα δεδομένα, η παρουσία έμπειρων και κατά τεκμήριο καταξιωμένων (με δύο (2) ή τρείς (3) θητείες) Δημάρχων και Προέδρων κρίνεται απολύτως επιβεβλημένη.
Παράλληλα θα συμβάλλει στην εκτόνωση των προσωπικών αντιπαραθέσεων ως και την κοινωνική συναίνεση του νέου εγχειρήματος.
Σημαντική επίσης παράμετρος είναι ότι η συμμετοχή στα ψηφοδέλτια έμπειρων ανθρώπων της Αυτοδιοίκησης θα δώσει την δυνατότητα αξιολογότερης εκπροσώπησης της Αυτοδιοίκησης στα Περιφερειακά και Αυτοδιοικητικά Όργανα της Ε.Ε.

2.Βελτίωση Καταστατικής Θέσης των Αιρετών

Στο υπό συζήτηση Νομοσχέδιο απουσιάζουν παντελώς διατάξεις που θα αναβαθμίζουν την καταστατική θέση των αιρετών ώστε και το έργο τους να γίνεται πιο αποτελεσματικό και να υπάρξει ποιοτική αναβάθμιση των προσώπων που συμμετέχουν στη Τ.Α.
Παραμένουν αδυναμίες του παλαιού συστήματος, που ουσιαστικά ταυτίζουν τον Δήμαρχο και τους αιρετούς της Αυτοδιοίκησης με Δημόσιο Υπάλληλο. Χαρακτηριστικό είναι ότι παραμένουν σε εξαίρεση διατάξεις της Ευρωπαϊκής Χάρτας Αυτοδιοίκησης που δεν κυρώθηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Ζητάμε να υπάρξει ρητή μνεία στο Νομοσχέδιο για σύσταση Επιτροπής Υπ. Εσωτερικών – ΚΕΔΚΕ που θα εξετάσει, θα αναθεωρήσει και θα κωδικοποιήσει όλες τις διατάξεις Νόμων που αναφέρονται στην καταστατική θέση των αιρετών, εναρμόνιση με τα ισχύοντα στην Ευρώπη και κατ’ αναλογία εφαρμογή των προβλεπόμενων διατάξεων για το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

3.Κατάργηση του επαγγελματικού ασυμβίβαστου Δημάρχων σε Δήμους άνω των 10.000 κατοίκων.

Η διάταξη αυτή που αποδείχθηκε στην πράξη ανεφάρμοστη και λανθασμένη στην Κεντρική Διοίκηση ώστε να αναθεωρηθεί, θα οδηγήσει σε σαφή υποβάθμιση του λειτουργήματος και απαξίωση του θεσμού.
Ζητούμε να ισχύσει τουλάχιστον (εφόσον) παραμείνει, για Δήμους μεγαλύτερους των 100.000 κατοίκων.