Να πάρει τέλος η αναίτια ταλαιπωρία των αιρετών στις δικαστικές αίΘουσες ζήτησε ο Σύλλογος από τον εισαγγελία του Αρείου Πάγου

Εξέταση των υποθέσεων κι όχι αθρόα παραπομπή στο ακροατήριο
“Η πρόσφατη θεσμοθέτηση της ειδικής δωσιδικίας για τους Δημάρχους με εκδίκαση σε πρώτο βαθμό των υποθέσεων που τους αφορούν στο Εφετείο, μπορεί να λειτούργησε θετικά ως προς την έκδοση “ωριμότερων” – κυρίως λόγω της εμπειρίας δικαστών – αποφάσεων, όμως ουδόλως περιόρισε την αθρόα παραπομπή στο ακροατήριο, από τους Εισαγγελείς, υποθέσεων, που πασιφανώς στοιχειώδης εξέταση τους θα τις έθετε στο αρχείο”, αναφέρεται στο υπόμνημα και προστίθεται:
Το θέμα αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα στους αιρετούς που σύρονται στα δικαστήρια αναίτια, (όπως αποδεικνύεται από τις, κατά συντριπτική πλειοψηφία, αθωωτικές αποφάσεις) με αυτονόητες ψυχικές πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις.
Και τούτο, αφού και η ταλαιπωρία με τον φόρτο των δικαστηρίων και τις αναβολές είναι μεγάλη και τα έξοδα στο Εφετείο είναι αυξημένα, ενώ, ως γνωστόν, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο δεν επιτρέπει την νομική κάλυψη από τους Δήμους. Επίσης, υπάρχει πλήθος δικαστικών εκκρεμοτήτων, που ακολουθούν Δημάρχους και Προέδρους πολλά χρόνια μετά το πέρας της θητείας τους, με ό, τι αυτό συνεπάγεται για την επαγγελματική και προσωπική πορεία τους. Μεταξύ αυτών, περίοπτη θέση κατέχουν οι εκκρεμότητες από καταλογισμούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου προ της καθιέρωσης του Προληπτικού Ελέγχου και αφορούν σε προφανείς παρατυπίες, που οφείλονται σε άγνοια ή πλάνη.
Το σκηνικό συμπληρώνουν “αντιδικίες” μεταξύ αιρετών που ξεφεύγουν από το πλαίσιο των πολιτικών αντιπαραθέσεων και καταλήγουν στα Δικαστήρια με μηνύσεις, αγωγές και θλιβερές αντεκδικήσεις, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις κακοπροαίρετων πολιτών, που βάλλουν κατά αιρετών με μηνύσεις για ασήμαντες αφορμές.
Αποτέλεσμα όλων αυτών, είναι ο συνωστισμός αιρετών στις αίθουσες των Δικαστηρίων, γεγονός που απέχει σημαντικά από το όραμα για κοινωνική προσφορά, που έχουν όλοι όσοι μετέχουν στα κοινά της Αυτοδιοίκησης και λειτουργεί, εν τέλει, σε βάρος του έργου για το οποίο έχουν εκλεγεί.

Νομική κάλυφη των αιρετών από τους δήμους
Το Δ. Σ. του Συλλόγου συνεκτιμώντας τα κρίσιμα – για την λειτουργία του θεσμού και της προσωπικότητας των αιρετών – αυτά θέματα, αποφάσισε:
-Να ζητήσει την τροποποίηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, σύμφωνα και με πρόσφατη απόφαση της Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α., ώστε να επιτρέπεται η νομική κάλυψη από τους Δήμους των αιρετών και των εργαζομένων σε υποθέσεις, που αφορούν στην ενάσκηση των καθηκόντων τους, εφόσον δεν υποκρύπτεται δόλος ή βαριά αμέλεια. Τυχούσα αμετάκλητη δικαστική απόφαση, θα μπορούσε να επιφέρει τον καταλογισμό της σχετικής δαπάνης του Δήμου στους υπολόγους.
-Να ζητήσει νομοθετική ρύθμιση, σύμφωνα και με απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων στο Ελεγκτικό Συνέδριο προ της καθιέρωσης του Προληπτικού Ελέγχου.
-Να ζητήσει συνάντηση με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, και τους υπουργούς Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, ώστε να εκθέσει κυρίως το θέμα της αναγκαιότητας ενδελεχούς εξέτασης, από τους Εισαγγελείς, των φακέλων των υποθέσεων που αφορούν σε αιρετούς, πριν την παραπομπή τους στο ακροατήριο, αφού αυτό οδηγεί πολλές φορές σε στιγματισμό των εμπλεκομένων, έστω και με την τελική αθωωτική απόφαση. Ταυτόχρονα αποφάσισε να υποστηρίξει νομικά και έμπρακτα όσους αιρετούς, κατά περίπτωση, αντιμετωπίζουν δικαστικές εμπλοκές που προφανώς δεν έχουν δόλο ή βαριά αμέλεια και ζητούν την βοήθεια του Συλλόγου. Να απευθύνει έκκληση σε όλους τους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κυρίως στα μέλη του Συλλόγου να λειτουργούν στα καθήκοντά τους στο αυστηρό πλαίσιο του αλληλοσεβασμού και την πολιτικής αντιπαράθεσης, αποφεύγοντας την ποινικοποίηση της πολιτικής.