Τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Ιωάννη Καραβοκύρη επισκέφθηκε αντιπροσωπεία του Προεδρείου της Ένωσης Δημάρχων Αττικής την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013.

Κύριο θέμα της συνάντησης ήταν η ζοφερή εικόνα που έχει διαμορφωθεί για τους Δημάρχους και τον θεσμό της Αυτοδιοίκησης, ύστερα από τα αλλεπάλληλα δημοσιεύματα των Μ.Μ.Ε. με ιδιαίτερα απαξιωτικές αναφορές στους Δημάρχους, με αφορμή τις πρόσφατες δικαστικές εξελίξεις στο Δήμο Θεσσαλονίκης ως και τις εκθέσεις των Ανεξάρτητων Εποπτευουσών Αρχών.

Το Προεδρείο της Ένωσης τόνισε την αναγκαιότητα για άμεση εκκαθάριση των υποθέσεων που εκκρεμούν στο Ε.Σ. και αφορούν σε πράξεις προ της καθιέρωσης του προληπτικού ελέγχου στους Δήμους (2005) ως και η ταχεία διεκπεραίωση των υπολοίπων με παραπομπή στην Τακτική Δικαιοσύνη όσων περιπτώσεων αφορούν αποδεδειγμένα σε κακοδιαχείριση που συνδέεται με ατασθαλίες αιρετών ή εργαζομένων.

Επίσης από πλευράς του Δ.Σ. της Ένωσης εκφράσθηκε η άποψη ότι οι εκθέσεις του Ε.Σ. αλλά και των άλλων εποπτικών φορέων, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά συντεταγμένες, ώστε να απεικονίζεται η πραγματική εικόνα αυτών που χαρακτηρίζουν μια πράξη μη σύννομη ή παράτυπη. Και τούτο διότι δεν είναι λίγες οι φορές που μερίδα του τύπου γενικεύοντας μεμονωμένες υπαρκτές αναφορές κακοδιαχείρισης δημιουργεί πλασματικές εντυπώσεις για το σύνολο του θεσμού της Αυτοδιοίκησης.

Επίσης τονίσθηκε ο σημαντικός ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου από της καθιέρωσης του Προληπτικού Ελέγχου στη μείωση των μη «σύννομων» ενταλμάτων γεγονός που προφυλάσσει αιρετούς και εργαζομένους από περιπέτειες αφού αποτρέπει πολλές φορές λάθη και παραλείψεις.

Ωστόσο υπογραμμίσθηκε ότι το γεγονός να παρουσιάζεται η υποβολή ελλιπών δικαιολογητικών σε κάποια εντάλματα και η επανυποβολή τους μετά τις επιβαλλόμενες διορθώσεις ως «αποτροπή διασπάθισης δημοσίου χρήματος», αδικεί και τον προληπτικό ρόλο του Ε.Σ και τους αιρετούς.

Ο κ. Πρόεδρος του Ε.Σ. με εξαιρετική γνώση και αντίληψη όλων των θεμάτων ως και ευρύ πνεύμα συνεργασίας άκουσε με προσοχή τις θέσεις του Προεδρείου ενώ κοινή ήταν η πεποίθηση ότι η περιρρέουσα ατμόσφαιρα δεν θα πρέπει να λειτουργεί σε βάρος της αμεροληψίας και της αντικειμενικότητας της δικαστικής κρίσης.

Τέλος συμφωνήθηκε ότι θα πρέπει να συμβάλλουμε όλοι στην προστασία των θεσμών από την γενικευμένη απαξίωση, αφού αυτό είναι θέμα κυρίως εύρυθμης λειτουργίας της Δημοκρατίας μας.