Τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κ. Γεώργιο Κούρτη επισκέφθηκε αντιπροσωπεία του Προεδρείου του Συλλόγου Δημάρχων Αττικής.

Θέμα της επίσκεψης αυτής, η ενημέρωση του Προέδρου για την ίδρυση και τους στόχους λειτουργίας του Συλλόγου, ως και η ανταλλαγή απόψεων επί θεμάτων που αφορούν στους αιρετούς και άπτονται των αρμοδιοτήτων του Ε.Σ.
Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Παύλος Καμάρας έθεσε τα προβλήματα της εικοσαετούς διατήρησης των απολογιστικών στοιχείων των Πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α, σύμφωνα με απόφαση του Β’ Κλιμακίου του Ε.Σ (χρόνος υπέρμετρα μεγάλος), διάφορα άλλα προβλήματα που δημιουργούνται από τον προληπτικό έλεγχο του Ε.Σ, όπως επίσης και το χρόνιο θέμα των καταλογισμών για πράξεις που έγιναν προ της καθιέρωσης του προληπτικού ελέγχου.
Ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου, κ. Κωνσταντίνος Μακρυνόρης αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα προάσπισης του κύρους και της αξιοπρέπειας των αιρετών, θέμα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με την δέουσα σοβαρότητα και συνεργασία όλων των θεσμικών οργάνων.
Ο Πρόεδρος του Ε.Σ έδειξε πλήρως ενημερωμένος για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αιρετοί στα καθήκοντά τους, αφού εκτός των άλλων και ο ίδιος έχει διατελέσει Δήμαρχος Δράμας, ενώ δήλωσε πλήρη διαθεσιμότητα για την επίλυση των προβλημάτων αυτών.

Το Δ.Σ του Συλλόγου