Τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη επισκέφθηκε αντιπροσωπεία του Προεδρείου της Ένωσης Δημάρχων Αττικής την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2012.
Θέμα της συνάντησης αυτής, η ενημέρωση του Υπουργού για θεσμικά αιτήματα που απασχολούν την Τ.Α.,τα οποία του γνωστοποιήθηκαν μέσω του υπομνήματος που του παρέδωσε η Διοικούσα στην ανωτέρο συνάντηση
ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Η Ένωση Δημάρχων Αττικής στην Τακτική της Συνέλευση που διεξήχθηκε με την συμμετοχή εν ενεργεία και διατελεσάντων Δημάρχων Αττικής συζήτησε την κατάσταση που διαμορφώθηκε στην Αυτοδιοίκηση ένα και πλέον χρόνο μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη» σε συνδυασμό και με την τρέχουσα κοινωνικοοικονομική κρίση.
Με την ευκαιρία της συνάντησής μας θα θέλαμε να σας επισημάνουμε κάποια κρίσιμα θέματα που απασχολούν τους αιρετούς της Αυτοδιοίκησης και τους διατελέσαντες Δημάρχους και ευελπιστούμε ότι θα ενεργήσετε για την άμεση επίλυσή τους.
Συγκεκριμένα:

1. Αποτελεί καθολικό αίτημα της Αυτοδιοίκησης η κατάργηση του επαγγελματικού ασυμβίβαστου που προβλέπεται στο άρθρο 16 του Ν.3852/2010 αφού η αστοχία του μέτρου αυτού συνδυαζόμενη με τις δραματικές περικοπές των αποδοχών των Δημάρχων, δημιουργούν αποτρεπτικές συνθήκες συμμετοχής ποιοτικών πολιτών στην αυτοδιοίκηση.

2. Η επαναφορά της διάταξης των νόμων Ν.3463/2006 αρ. 4, Ν.3731/2008,αρ. 20 που αφορούν στην εκλογή «αριστείδην» διατελεσάντων δημάρχων ως Δημοτικών Συμβούλων θα συμβάλλει στην αξιοποίηση ενός τεράστιου δυναμικού της Αυτοδιοίκησης, που εκτός από εμπειρία διαθέτουν κατά τεκμήριο και τις ικανότητες να προσφέρουν και από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου στην αναβάθμιση του θεσμού της Αυτοδιοίκησης και του παρεχόμενου από τους ΟΤΑ έργου στους δημότες τους.

3. Με αφορμή τη δεινή οικονομική θέση στην οποία οδηγούνται οι Δήμαρχοι, μετά τη θέσπιση του επαγγελματικού ασυμβίβαστου, ως και τις συνεχείς περικοπές των αποδοχών τους, στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής, αλλά και την σχετική φημολογία για περαιτέρω μείωση ή και κατάργηση της χορηγίας των διατελεσάντων Δημάρχων σας ζητούμε να μην υποκύψετε σε λαϊκιστικές παραινέσεις για περαιτέρω μείωση των αποδοχών των Δημάρχων ως και να προστατεύσετε την χορηγία των Διατελεσάντων θωρακίζοντας θεσμό και αιρετούς σε μια ιδιαίτερη περίοδο, όπου οι ΟΤΑ, όπως αναγνωρίσατε, θα πρέπει να είναι μπροστάρηδες στην προσπάθεια της Κυβέρνησης για Κοινωνική Συνοχή και Κοινωνική Αλληλεγγύη.

4. Η επαναφορά της ειδικής δωσιδικίας που ίσχυε με ειδική διάταξη Νόμου για τους Δημάρχους, διάταξη που εξασφάλιζε δικαιότερη πρωτοβάθμια κρίση από κατά τεκμήριο πλέον έμπειρο και κατηρτισμένο δικαιοδοτικό όργανο (εφετείο) επιβάλλεται λόγω τον σοβαρών επιπτώσεων που επιφέρει τυχόν εσφαλμένη κρίση στη δημόσια εικόνα του αιρετού.

Κύριε Υπουργέ
Οι παραπάνω ρυθμίσεις, οι οποίες σημειωτέον δεν επιφέρουν πρόσθετο οικονομικό κόστος στο Κράτος όπως και η υιοθέτηση προτάσεων που έχουν κατατεθεί στα Forum της Ένωσής μας και δημοσιεύθηκαν μεταξύ άλλων και στα περιοδικά « Ο Δήμαρχος της Αττικής» μπορεί να βελτιώσουν το θεσμό της Αυτοδιοίκησης και να καλύψουν κενά του «Καλλικράτη», σε συνάρτηση βέβαια με τις ιδιαίτερες ανάγκες που επιβάλλει η μεγάλη κοινωνικοοικονομική κρίση που περνάει η πατρίδα μας.