Μια εξαιρετικά εποικοδομητική συνάντηση, είχε το Προεδρείο της Ένωσης, με τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Σπ. Κοκκινάκη.

Υπήρξε, ευρεία ανταλλαγή απόψεων, για τον ρόλο που θα πρέπει να έχει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, έν όψει και της σχεδιαζόμενης Μεταρρύθμισης ενώ συμφωνήθηκε, ότι θα πρέπει με κάθε τρόπο, να παταχθεί η γραφειοκρατία, που γίνεται εμπόδιο, πολλές φορές, στο έργο των Δήμων.

Ο κ. Κοκκινάκης έδειξε ιδιαίτερη κατανόηση και διάθεση, να λυθεί το χρονίζον θέμα, της μη εφαρμογής του Ν4447/2016 που αφορά σε καταλογισμούς, σε σχέση με τις εκλογικές δαπάνες αιρετών.

Το κενό Νόμου, περί του Οργάνου που θα αποφασίσει την άρση των καταλογισμών και κάποια πρακτικά προβλήματα, έχουν οδηγήσει σε απόγνωση πολλούς αιρετούς, που απειλούνται από τις ΔΟΥ με κατασχέσεις.

Συμφωνήθηκε η άμεση επανασύσταση της Επιτροπής (2010), ως και να αποσταλεί έγγραφο στην ΑΑΔΕ και να αιτείται το πάγωμα οιασδήποτε ενέργειας, μέχρι την οριστική λύση του προβλήματος.

Το Προεδρείο συνεχάρη τον κ. Κοκκινάκη για τον ιδιαίτερα θετικό τρόπο, που αντιλαμβάνεται τις σχέσεις Αυτοδιοίκησης-Κράτους, μια νοοτροπία που είναι βέβαια προϊόν, της μακρόχρονης υπηρεσιακής θητείας του, σε διάφορες θέσεις ευθύνης.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ