Τους νεοεκλεγέντες Πρόεδρο κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη και Αντιπρόεδρο κ. Κυριάκο Βιρβιδάκη, της νεοσυσταθείσας Ένωσης Δημάρχων Κρήτης, υποδέχθηκαν στα γραφεία της Ένωσης, τα μέλη του Δ.Σ.

Η συνάντηση έγινε σε εγκάρδιο και συναδελφικό κλίμα, αφού εκτός των κοινών στόχων των δύο (2) Ενώσεων, υπάρχουν και μακροχρόνιες διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των μελών των δύο (2) Ενώσεων.

Από πλευράς της Ένωσης Δημάρχων Αττικής τόσο ο Πρόεδρος κ. Παύλος Καμάρας όσο και ο Αντιπρόεδρος κ. Θεόδωρος Γεωργάκης τόνισαν αφ’ ενός την χαρά τους για την σταδιακή ίδρυση των Ενώσεων Δημάρχων σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, κάτι που είναι στους στόχους της ΕΝ.Δ.Α. αφετέρου, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, διότι η Ένωση Δημάρχων Κρήτης, δεν θα μπορούσε να έχει καλύτερη αντιπροσώπευση από τους παριστάμενους Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο. Τα ίδια θετικά σχόλια, επανέλαβαν και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., που θυμήθηκαν την κοινή πορεία τους επί σειρά ετών στα Αυτοδιοικητικά Όργανα.

Κατά τη συζήτηση, αφού έγινε συνοπτική παρουσίαση της δράσης της ΕΝ.Δ.Α. κατά τη δεκαετή λειτουργία της, το ενδιαφέρον εστιάστηκε στο θέμα της υποβάθμισης της καταστατικής θέσης των αιρετών και ιδιαίτερα στο θέμα της «δραματικής μείωσης των χορηγιών».

Συμφωνήθηκε, η από κοινού προώθηση σειράς θεμάτων που αφορούν στην Αυτοδιοίκηση, ως και η περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των Διοικητικών Συμβουλίων των δύο (2) Ενώσεων.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ