Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 6

Προς: τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Σύμφωνα με το καταστατικό της Ένωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα μέλη της
Ένωσης με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 2η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε.Δ.Α., επί της Κότσικα 4 στην Αθήνα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερησίας διάταξης:

  1. Απολογισμός δράσης Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Οικονομικός απολογισμός διαχειριστικής περιόδου 1/1/2017 – 31/12/2017.
  3. Έγκριση δαπανών και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2017 – 31/12/2017.
  4. Έγκριση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης 2018.
  5. Έγκριση Προϋπολογισμού 2018.
  6. Διάφορα θέματα – Ενημερώσεις – Ανακοινώσεις.

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης,
θα κοπεί η Πρωτοχρονιάτικη πίτα της Ένωσης

Κάθε τακτικό μέλος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να είναι ταμειακά ενήμερο, σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού. (Η ταμειακή τακτοποίηση μπορεί να γίνει στον χώρο της Συνέλευσης προ της έναρξης των εργασιών της).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΡΥΝΟΡΗΣ